• odtululerdershanesi@gmail.com

    Geleceğin doğru ve kaliteli şekillenmesi için eğitimli bireylere ihtiyacı var…Peki bireylerin bugün neye ihtiyacı var?

    Eğitim koçluğu, öğrencinin kapasitesinin ve ilgi alanlarının net bir şekilde ortaya konulmasını sağlayan oldukça önemli bir eğitim modelidir. Öğrencinin kişisel gelişimine katkı sunan eğitim koçluğu hizmeti ile öğrenciye çeşitli rehberlik hizmetleri uygulanır. Bunun yanında öğrencinin yeteneklerini fark etmesi ve daha doğru planlar yapabilmesi için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Bu hizmetin başarıya ulaşmasında öğrenci ve koç arasında karşılıklı güven ilişkisi kurulması son derece önemlidir.

    Eğitim koçları hem öğrencinin okul başarısının arttırılmasını hem de sınav başarısının yükseltilmesi sağlayan faaliyetler gerçekleştirir. Sınav döneminde öğrencilerde sıklıkla kaygı bozukluklarını ve motivasyon kayıpları görülür. Eğitim koçları yaptıkları çalışmalar ile bu sıkıntıları en aza indirir. Eğitim koçluğu görevleri arasında aile için yaşanan iletişim sorunların azaltılması da olduğundan eğitim koçları velilerin işini de kolaylaştırır. Ayrıca eğitim koçluğu hizmeti ile kişinin arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimleri de daha doğru bir hal alır. Eğitim koçları kişinin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilgisini arttırıp teşvik ettiklerinden dolayı öğrencinin kişisel gelişimine de katkı sunar. Bununla birlikte eğitim koçlarının en önemli görevleri arasında öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak hangi alanda daha iyi bi kariyeri olacağına dair mesleki yönlendirmeler yapmaları bulunur.

    Eğitim koçluğu, bireylerin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlar. Eğitimde yoğun şekilde görülen öğrencinin potansiyelini kullanamama sorununa çözümler sunan eğitim koçları, bu sayede kişinin kendini geliştirmesine katkı sunar. Böylece öğrencinin özgüveni yükselir ve performansı daha iyi seviyeye gelir. Eğitim koçluğu kapsamında yapılan uygulamalar neticesinde öğrenciler kendilerini daha iyi tanıyarak elde edebileceklerini daha net bir şekilde belirleyebilirler. Eğitim koçları sayesinde kişi zaman yönetimini daha iyi şekilde yapmasının yanı sıra hayatını daha da daha anlamlı hale getirebilir. Eğitim koçluğu ile öğrenciler belirledikleri hedefleri başarı ile tamamlamayı öğrenirler. Eğitim koçluğu sayesinde nasıl öğrenmesi gerektiğini öğrenen öğrenci, kendi algısına uygun şekilde öğrenme yöntemi belirleyebilir. Eğitim koçu, öğrencinin psikolojik olarak düşüşe uğrayıp motivasyonu bozulduğu zamanlarda duruma müdahale eder ve öğrencinin hayata daha olumlu ve daha umutlu bir şekilde bakmasını sağlar.