11. sınıf, öğrencilerinin sınav  sürecinde kazanma veyahut kaybetme mertebesine geldiği en ehemmiyetli aşamadır. Zira geride bırakılan vakitte yaratılmış tüm birikim, önünde duran kısa gelecekte bitirmelidir. İyi bir üniversite hedefi olan tüm talebeler disiplinli çalışma metoduna ayak yalanları gerektiğinin şuurundadır. Odtü Mezunları Dershanesi, bu şuurdan yola çıkarak öğrencilere yüksek motivasyonlu ve koçluk odaklı eğitim sistemini sunmaktadır.

Odtü Mezunları Dershanesi, 11. sınıf programı çerçevesinde 10. sınıf ile 11. sınıf arasındaki yaz tatilinde süreci başlatır. Bu kapsamda 4 ila 6 hafta arası süren çalışmalar neticesinde talebelerin geçmiş senelerden kalan eksik konuları belirler. Fizik/kimya/matematik dersleri üzerine inşa edilen yaz programında talebenin bilgi birikimi pekiştirilir. Alanında uzman eğitimcilerin gözetiminde derslerini sürdüren talebeler, takıldıkları noktalara hatıranda cevap bulabilirler. Kış programı ise 29 Ağustos günü saat 09.00 da 11. sınıf konuları ile başlatılacaktır.Okul sezonundan 3 hafta önce konuları erkenden temin eden talebe, okul sürecinde tekrar ederek bilgi birikimini kuvvetlendirir.Koçluk eğitimi sayesinde öğrenciler dolaysız uzmanlarla çalışma olanağı bulur. Bu sayede motivasyonu ve iç huzuru sağlanan öğrenciler, sınavlarına daha hızlı ve emin adımlarla ilerler. Kaliteli, güvenli ve profesyonel bir hazırlık süreci ile tüm talebeler bu ehemmiyetli safhayı kazanca çevirebilirler. Muvaffakiyet sadece disiplinli çalışma ile olasıdır. Bunun farkında olan Odtü Mezunları dershanesi.

Ayrıntılı bilgi için Dershanemizle İletişime Geçebilirsiniz.