Ankara Dershane Önerileri      

Ankara dershaneler en çok sınava yakın dönemlerde yoğun talep almakta ve faaliyetlerine devam etmektedirler. Dershaneler, öğrencilerin eksik olduğu konularda kendilerini tamamlamalarını ve sınavlara daha verimli hazırlanmalarını sağlar. Dershaneler sadece sınav odaklı eğitim vermez. Son yıllarda dershaneler, kişisel gelişim kursları açarak daha geniş alanda hizmet vermektedirler. Dershanelerde serbest zamanlar değerlendirilmektedir. Beceri, bilgi, dil ve yeteneklerde geliştirilir.

Ankara Dershaneler- Dershane Nedir?

Dershaneler, öğrencilerin kaynak, araç ve gereçlerinden yararlanarak tartışma, anlama ve küme çalışmaları ile bir öğretmen eşliğinde ders gördükleri yererdir. Öğrencilere okul dışında eğitim verilir ve öğrencilerden belli ücretler alınır.

Dershane Kayıtları Ne Zaman Yapılır?

Pek çok dershanede kayıtlar okulların başlamasından bir ay önce başlar. Bu sayede okul takviminden önce başlayarak öğrencinin eksik olduğu konuları tamamlaması sağlanır ve zaman kazanılır. Dershaneye kayıt istenilen zamanda yapılabilir.

Öğrenci dershaneye kayıt olmadan evvel bir deneme sınavına tabi tutulur. Derslerde hangi konularda eksik olunduğu tespit edilir. Daha önce öğrencinin sınıfa odaklanması için etütlere dâhil edilerek derse katılması sağlanmaktadır. Bunun için çevrimiçi eğitim kampları ve deneme sınavı yapılarak adapte süreci hızlandırılır.

Ankara dershaneler içinde öğrencinin başarılı bir eğitim süreci geçirmesi için sadece ders çalışması değil, sağlıklı bir psikolojisinin de bulunması gerekir. Bundan dolayı, uzman rehber öğretmenlerle işbirliği yaparak eğitim ve sınav sürecinin başarılı geçirilmesi sağlanmaktadır.

Dershane Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Okullarından aldıkları eğitime ek olarak ders almak isteyen öğrenciler, kurumlara memur ya da işçi olarak girmek isteyen mezunlar, mesleki anlamda uzman olmak isteyenler ve akademik kariyer isteyenler bir sınava tabi durumdadır.

Dershaneler öğrencilerin ya da mesleki uzmanlık almak isteyen kişilerin, derslerle ilgili eksikliklerini gidermek ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için var olan eğitim kurumlarıdır. Özellikle sınav zamanları yaklaştığında dershanelere talepte yoğunluk görülmektedir. Dershaneler öğrencilere sınav kaygısını ve stresini yenmeleri, sağlıklı ve verimli bir çalışma yapmaları için destek ve yol göstericidir. Kaliteli ve iyi bir dershanenin yaptıkları plan ve programlar öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Ankara dershaneler de pek çok konuda destektir. Bir öğrencinin hayatında liselere geçiş ve üniversite sınavı önemli bir yer tutar. Ayrıca mezun durumdaki kişilerin sınavda iyi bir puan alıp hedeflerine ulaşabilmesi için de dershane eğitim gereklidir. Zira mezun olduktan sonra, eğitim ve sınav sistemlerinde değişiklikler yapıldığından, sınava girecek kişi bunlara aşina değildir. Dershaneler tüm bu değişiklikleri yakından takip eder ve uygular. Böylece öğrenci zorluk yaşamayacaktır.

Başarısızlıktaki Etkenler Nelerdir?

Sınava girecek kişilerde bazı etkenler başarısızlığa neden olmaktadır.

 • Sınav kaygısı,
 • Stres
 • Odaklanma sorunu
 • Düzensiz ve verimsiz çalışma gibi nedenler, başarısızlık nedenleridir. Tüm bunlar

olumsuz etkiler yaratır. Bozuk ve umutsuz bir psikolojiyle sınavlara katılmak olumsuz durumlara neden olur. Dershaneler sadece sınavlara ders yaparak ya da sınırsız soru çözerek hazırlatmaz, psikolojik yönden de destek sağlamaktadır.

Dershaneler pek çok avantaj sağlamaktadır. Dershanelerde;

 • Evde ya da okulda ders çalışamayanlar için düzenli bir ders ortamı yaratılır.
 • Kitap okuma alışkanlığı kazandırılır. Zira başka kaynaklardan elde edilen her bilgi

sınavlarda büyük yarar sağlamaktadır. Sınav kaygısı ve sınav stresi asgari düzeye çekilir. Rehber öğretmenler kaygı yaşayan dershane öğrencilerine psikolojik destek sağlar.

 • Öğrencinin kaygısız bir şekilde sınava odaklanması sağlanır.

Dershaneler okulun yerini tutmaz, okullarda çeşitli nedenlerle oluşan eksiklikleri gidermek için var olan eğitim kurumlarıdır.

Ankara ilinde yaşayanlar için Ankara dershaneler seçiminde dershanenin kalitesi önemli bir unsurdur. Eğitimin kaliteli olması sadece yüksek teknolojik cihazların kullanılması, kaynakların güçlü olması ya da ekstra hizmetler sunulması anlamına gelmez. Öğretmenlerinde dershane eğitimi alanında uzman ve kaliteli olması gerekir. Belki de bir dershanede en önemli unsur sadece öğretmenlerdir. Öğrencinin başarısı öğretmenin, öğretmenin başarısı da dershanenin başarısı olarak kabul edilir.

Dershane yönetiminin velilerle düzenli işbirliği yapması da önemlidir. Öğrencinin psikolojik ve bilişsel gelişimi için öğrenci hakkında bilgi sahibi olması yani tanıması gerekir. Dershane seçiminde dershanenin başarısının da dikkate alınması gerekir. Türkiye’deki pek çok dershane başarılı olsa da, belli bir yüzdelik dilimin içine girmiş ve derece çıkarmış dershanelerin daha çok tercih edildiği bilinmektedir. Ancak, dershanenin başarısı, öğrencinin eksikliklerinin giderilerek yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Yani öğrencinin zekâsı ve azmi başarılı olmasına etkendir. Dershanenin buradaki etkeni ise öğrencisindeki eksiklikleri ortaya çıkarması ve yaptıkları çalışmalarla bu eksikliklerin giderilmesidir. Hedef odak öğrencinin kendisidir.

Ankara dershaneler seçiminde bir önemli nokta da dershane-veli işbirliğidir. Özellikle lise ve üniversite sınavlarının yaklaştığı zamanlarda öğrenciler kadar velileri de sınav heyecanı ve kaygısı sarar. Bu da öğrenci üzerinde daha ok baskı kurmasına neden olur. Sürekli ders çalışması ve test çözmesi istenebilir. Pek çok sosyal faaliyetten kısıtlanır. Hatta bazı veliler çocuğunun odasından çıkmasına dahi izin vermezler. Bu da öğrencinin psikolojik yıpranmasına neden olur. Öğrencinin sağlıklı bir psikolojik çalışma süreci sağlaması için, tüm olumsuz etkilerden uzak olması, velilerin de çocuklarının daha verimli çalışması için, gereken ortamı sağlaması gerekir.

Veli, öğretmen ve dershane arasındaki işbirliği, bu aşamada önemli bir süreçtir. Öğrencinin evdeki durumu, çalışma şekli, evde psikolojisini etkileyecek sorunların olup olmadığı, velilere sorulur ve önce bu sorunların çözümü sağlanır. Tüm bu işlemleri dershane adına Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü yürütür.

Ankara dershaneler araştırması yapılırken, dershanenin öğrencilerini hangi sıklıklarla deneme sınavına tabi tuttuğunun ve seviyesinin ölçüldüğünün belirlenmesi önemlidir. Dershane sınavları, dershanenin kendi bünyesinde ya da küm ülkeyle aynı anda yapılır. Öğrencinin hangi konularda eksik olduğunun belirlenmesi için deneme sınavları önemlidir. Belirlenen eksiklikler ile öğrenciye özel çalışma programı oluşturulur.

Sınıftaki öğrenci sayısı, eğitimin sağlıklı yürütülmesi açısından önemli bir etkendir. Kalabalık mevcutlu okullarda dersler sağlıklı ve verimli yürütülemez. Gürültülü sınıflarda en arkada oturan öğrencilerin dersi anlaması imkânsızdır. Dershaneler okullara oranla bu konuda avantajlıdır. Sınıf mevcudu daha az olan dershanelerde öğrenciler konuları daha rahat anlar, akıllarındaki soruları öğretmenlerine sorarak daha iyi sonuçlar alabilir. Butik dershanelerde daha az mevcutlu sınıflarda birebir eğitim imkânı daha rahat bağlanır.

Son olarak dershane seçiminde konum büyük önem taşır. Dershanenin okula ya da eve uzak olması, uzun yol ve trafik şartları nedeniyle (özellikle kış şartlarında) zorluklar yaşatabilir. Öğrenci dershaneye ya da eve geç kalabilir. Ulaşım kolaylığı olan, eve yakın merkezi yerde bir dershane öğrenci için daha uygun olur.

Dershane Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ankara dershaneler fiyatlarını en çok belirleyen şeyler verdikleri hizmetlerdir. Derslerde kullanılan kaynaklar, öğretmenin uzmanlık durumu, sınavların türü gibi etkenlerle fiyatlar belirlenir. Bazı dershaneler, kaynak sağlayıp ek kaynakları öğrencinin temin etmesi gerektiğini söylerken, bazı dershaneler de yayın evlerinde kitaplarını basıp, kendi televizyonlarından çevrimiçi eğitim imkânı sunmaktadır. Yüksek teknolojiyi eğitim hayatına dâhil eden ve daha çok imkân yaratan dershaneler tercih edilir. Ancak, verdikleri hizmete dayalı olarak dershane ücretleri yüksek olabilir. Öğretmenlerin uzmanlık durumu aldıkları maaşı etkiler. Yeni başlayan bir öğretmen asgari ücret üzerinden maaşını alırken, kıdemli öğretmenlerin aldıkları maaş daha yüksektir. Öğretmen ve diğer personel maaşları da dershane fiyatlarına etki etmektedir. Sınavlar sadece lise ve üniversite eğitimi için değildir. Doktorların ve tıpla ilgili mesleklerde çalışanların alanlarında uzman olmaları için girdikleri TUS ve DUS sınavları, hâkimlik ve savcılık gibi statü atlamak için gerekli olan sınavlar da vardır. Dershaneler bu sınavlar için de hazırlık kursları verirler ve ücretleri değişiklik gösterir.

Kişisel Gelişim Kursları

Ankara dershaneler, sadece bir sınava yönelik faaliyetlerde bulunmazlar. Dershane bünyesinde kişisel gelişim kursları da açılmaktadır. Kişisel gelişim kursları, kişinin kendi potansiyelini ve yeteneklerini fark etmesini sağlayarak, kendini geliştirmesini sağlayan kurslardır. Dershaneler bu gelişimi sağlamak için olanakları ve uygun ortamı sunar.

Kişisel gelişim kursları, öğrencinin öngörü, algı ve farkındalık seviyelerini tespit eder, ilgi alanlarını belirler, bunlara uygun eğitim programı planlar ve uygun imkânlarla gelişim eğitimi verir. Kişinin bireysel ve akademik gelişimi için programlar düzenlenir ve uygulanır. Bu kurslara özellikle bir iş hayatının içinde olanlar katılmaktadır.

Bu kurslarda kişilerin kişilik özellikleri dikkate alınarak;

 • Kendine bir hedef belirlemeleri,
 • Çözüm üretebilmeleri
 • Olumsuzluklarla baş edebilmeleri,
 • Stratejiler geliştirmeleri,
 • Diğer kişilerle iyi ve sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri
 • Karşılaştıkları bir durumda sebep-sonuç ilişkisini belirleyebilmelerini sağlar.

Bu sayede kişinin her olumsuz durumda içine kapanıp karamsarlığa düşmesi yerine, çözümler üreterek bunların uygulanması sağlanır. Ayrıca görgü kuralları, insan ilişkileri, etkili konuşma gibi kurslarla da kişi yeni şeyler öğrenir, kabiliyetini geliştirir. Bu kurslar günümüzde oldukça popüler olduğundan Ankara dershaneler kapsamında bu kurslara kayıtlar yoğun olarak yapılmaktadır.

Kendini tanımayan birey, yeteneklerinin ve yapabileceklerini farkında olmaz. Kişisel gelişim kursları sadece büyükleri kapsamaz, bir sınava girecek öğrenciler için de gerekliliktir. Kendisini tanıyan birey, ne yapabileceğinin bilincinde olarak hedeflerini daha iyi belirler, plan ve programını buna göre yapar ve uygular. Net ve doğru kararlar verebilir. Hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklarla mücadele etme kabiliyetleri gelişir. Sorunlarını/sıkıntılarını kurs sayesinde geliştirdikleri mantıkları sayesinde çözümlerler. Kişisel gelişim kursları genel anlamda bakıldığında toplumun her kesimi için gereklidir.

Bireysel Koçluk Hizmetleri

İster eğitim hayatında ister kişisel hayatta olsun, bazı engeller insanları zorlamakta ve ne yapacağını bilemez hale getirmektedir. Bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiğiyle ilgili yol gösterip destek verecek birine ihtiyaç duyulur. Bireysel koçlar bu destek için vardır. Dershanelerdeki bireysel koçlar, ihtiyaç olan alanda destekleyici fikirler verir ve kişinin farkındalığının gelişmesini sağlar. Ankara dershaneler bireysel koçlar ile öğrencilerin hedeflerine odaklı sağlıklı kararlar almalarını sağlar.

 • Bireysel koçun, işin eğitimini ve sertifikasını alması gerekir.
 • Empati yeteneği yüksektir ve konulara hâkimdir.
 • Psikolojik yeterliliği vardır. Koçluğunu yaptığı kişinin kişiliğini çözmeli ve buna göre

davranmalıdır.

Bireysel koçların öğrencinin ruh halini çözmesi için duygusal geçmişini bilmesi gerekir. Veli ile görüşerek öğrenci hakkında bilgi alınır. Öğrenciyi tanımadan müdahale edilmesi yanlıştır.