Ankara Dershane Tavsiye

Dershaneler okullardaki müfredatla aynı, ancak öğrencinin derslere daha verimli çalışmasını sağlayan eğitim kurumlarıdır. Ankara ve ilçelerinde yaşayanların Ankara dershane tavsiye arayışında en iyi dershaneleri aramaları doğaldır. Bur öğrencinin ya da mezun durumdaki kişinin hedeflerine ulaşması için en iyi dershaneyi bulması gerekir.

Ankara Dershane Tavsiye – Nereden Tavsiye Alınır?

Ankara gibi önemli bir şehirde eğitime de yüksek önem verildiğinden dolayı çok sayıda dershane vardır. Ankara merkezde ve ilçelerinde yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim veren dershaneler çoktur. Ulusal ve uluslar arası dershaneler, dershane eğitiminin yanında çok çeşitli eğitim kursları, kolejleri ve hatta üniversite düzeyinde eğitim vermektedirler.

Uluslar arası eğitim veren dershanelerin ABD, Azerbaycan ve KKTC’de şubeleri bulunur. Pek çok dershanenin yıllara dayanan köklü bir geçmişi vardır ve son derece başarılı profil ortaya koymuşlardır.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), üniversite sınavı, KPSS sınavı ya da bir meslekte uzmanlaşmaya yönelik sınavlarda başarılı olmak için iyi bir dershane araştırması yapılması gerekir. Ankara dershane tavsiye almak için;

 • Halen dershanede eğitim gören öğrenciler
 • Öğrenci velileri
 • Mezun ve derece almış öğrenciler
 • Google yorumları
 • Dershane web sitesi
 • Dershane hakkında yapılan haberler
 • Dershane öğretmenleri ya da daha önce görev yapmış öğretmenler
 • Broşür ve ilanlar uygun bilgiler sağlayabilirler.

Dershane Yorumları

Dershane için yapılan yorumlar, dershane seçimi sırasında önemli bir rol oynar. Olumlu/olumsuz yapılan her yorum, veli ve öğrencinin tercihini etkiler. Dershanenin eğitim sistemi ve kalitesi kadar o dershane ile ilgili izlenimler de önemlidir. Dershane piyasasında ne kadar çok dershane olduğunu hepimiz biliriz.

Kimi dershane kalitesinden öden vermezken, kimi dershaneler ise beklentiyi karşılayamaz. Kaliteli dershaneler övgüleri toplarken, beklentiyi karşılayamayanlar ise olumsuz yorumlarla itibar zedelenmesi yaşayabilir.

Yüksek Kaliteli Dershaneler

Kaliteli bir dershanede öğretmenler öncelikle duyarlı bir öğrenci topluluğu oluşturur. Bir arada ders programları ve yapılan etkinlikler, öğrencilerin birbiriyle yardımlaşarak çalışmalarını sağlar. Çocukların öğrenmesini desteklemeyi öğretir. Ezberci değil öğrenmeye dayalı eğitim verildiğinden öğrencilerin kendi öğrenme algılarının geliştirilmesini sağlar. Müfredatı planlar ve uygular. MEB müfredatına uygun planlarını hazırlar ve uygulamaya geçirir. Ayrıca yapılan tüm değişikliklere çabuk uyum sağlar. Ankara dershane tavsiye alınırken yüksek kaliteli dershaneler daha çok aranmaktadır. Ayrıca eğitim veren öğretmenlerin uyguladığı sistemlere de dikkat edilmelidir.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirir. Eğitim sınıfa değil öğrenciye özel olduğundan, öncelikle bilgi ve beceri değerlendirmesi yaparak, o alanlara yönlendirir. Bir diğer husus da ailelerle ilişkilerdir. Yüksek kaliteli dershanelerde eğitim veren öğretmenler, ailelerle ilişkileri güçlü tutar. Öğrencileri hakkında tüm kişisel ve psikolojik bilgileri alır ve eğitimini buna göre düzenler. Yüksek kaliteli dershaneler teknolojiyi iyi değerlendirir. Derslerde kullanılan kaynaklar ve ek kaynaklar sürekli olarak güncellenir. Ders kitaplarını uzman öğretmenler hazırlar. Aynı şekilde uzman öğretmenlerin hazırladığı sorular, sınavda çıkabilecek sorulara eş değer sorulardır.

Duyarlı Öğrenci Topluluğu Oluşturmak

Bir dershanede öğrencinin iyi bir eğitim alması kadar sosyal faaliyetlerde yer alması, sınıfta kabil görmesi ve adapte olması da önemlidir. Sınıf içinde olumlu bir atmosfer yaratılmalıdır. Öğrenciler aynı bölgede yaşıyor olsa bile farklı kültürler içinde büyümüş olabilir. Özellikle Ankara, başkent olması nedeniyle pek çok kamu kurum ve kuruluşunun genel müdürlükleri, kuvvet komutanlıkları, bakanlıklar ve sanayi bölgeleri ile önemli bir konumdadır. Bu sebeple Ankara memur şehri olarak bilinir. Ankara dershane tavsiyesi alınırken farklı kültürlerden öğrencilerin de bu dershanelerde eğitim gördüğü unutulmamalıdır. Ankara, iş imkânlarının fazla olması nedeniyle her yıl çok sayıda kinin bu ile göç etmesini sağlar. Ayrıca tayin olan kişiler de bu ilde yaşamaktadır. Bu da farklı kültürlerden milyonlarca kişinin Ankara ilimizde yaşamasını sağlar. Bu kişilerin çocukları da Ankara’daki dershanelere gittiğinden dolayı farklı kültürlerden öğrenciler bir araya gelir.

Öğretmenler, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kaynaşmasına destek olur. Yardımlaşmayı gerektiren grup ders çalışma olanakların artırır. Ayrıca her öğrencinin kişilik özellikleri de farklıdır. Kimi oldukça aktif ve hareketliyken ayrıca kolay kaynaşabilirken, bazı öğrencilerin etkinliklere katılımı güç olabilir. Çekingenlikleri nedeniyle, derslerde sorulan soruların yanıtlarını bilseler dahi, yanıt vermemelerine neden olur. Bu aşamada öğretmenin görevi, tüm öğrencileri kaynaştırmak, her bir öğrencinin özgüvenini yükselterek derslere katılımını sağlamaktır. Birlikte yapmaları için ödevler ve etkinlikler düzenlenerek, arkadaşlık kurmaları teşvik edilir.

Öğrenmesini Desteklemeyi Öğretmek

Ankara dershane tavsiye alırken dershanenin öğretim sisteminin de bilinmesi gerekir. Her öğrenci bir madendir ve işlenen her maden eşsiz mücevher ortaya çıkartır. Sürekli olarak ezber ortamında eğitim gören, yaptığı hiçbir çaba desteklenmeyen öğrencilerden verim beklenemez. Dershanelerde görev yapan öğretmenler, aktif ortamlar ve programlar ile materyaller kullanarak öğrencinin bilgilerinin akılda kalmasına imkân sağlar. Kesinlikle ezberden uzak, sağlıklı bir öğrenme yoluyla eğitim almaları sağlanır. Çabalar teşvik edeler. Çocukların keşfetmesini, diğer öğrencilerle etkileşime girmesini sağlayan organizasyonlar yapar. Çocukların öğrenme hevesini ve merakını uyandıran, konuyu daha gerçekçi hale getiren aktivite ve materyalleri seçer.

Ankara dershane tavsiye alınırken öğrenmeye dayalı dershane yorumları dikkate alınmalıdır. Bur sorunun çözümü için birbirinden farklı yöntemler olabilir. Öğretmenler, öğrencilerin çalıştıkları konuları derinlemesine incelemelerine yardımcı olmak için sorular sormalı, farklı çözümler bulmasına teşvik etmeli ve stratejiler kullanmalıdır. Ayrıca öğrencilere grup çalışması ve sınıf tartışmaları sırasında sosyal becerileri uygulamak için fırsatlar sunmalıdır.

Müfredatı Planlama ve Uygulama

Müfredat, öğrencilerin öğrenme alanında neleri bilmeleri ve yapabilmeleri gerektiğine dayanır. Öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak için kullandıkları materyalleri, yaklaşımları ve stratejileri içerir. Dershane öğretmenleri okullarda okutulan ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde ders programı oluşturur.

Oluşturulan bu ders programı ders saatleri süresine göre planlanır ve dershanenin eğitim sistemine uyarlanır. Dershanelerin eğitim teknikleri farklılık gösterebilir. Bu yüzden her dershane kendi çalışma ve programı ve stratejilerini oluşturur. Bu sayede öğrencinin çeşitli nedenlerden dolayı okulda göremediği konuları dershanede işleyebilme imkânı sunulur.

Öğrencilerin Bilgi ve Becerilerini Değerlendirmek

Ankara dershane tavsiyesi alınırken dershanenin, öğrencilerin bilgi ve becerilerini de değerlendirmesi gerekir. Öğretmenler yıl boyunca öğrenme süreci içinde öğrencileri değerlendirmek için farklı değerlendirme yöntemleri kullanabilir.

 • Müfredat her bir öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanır ve uygulanır.
 • Çocukların derslerde gelişimi izlenir.
 • Öğretim değerlendirilir ve geliştirilir.
 • Çocukların öğrenmesi kaydedilir ve bu veriler öğrenimi şekillendirmek için kullanılır.
 • Öğrencinin hedefe yönelik ilerlemesi kaydedilir, sonuçlar öğretim ve kullanılacak

kaynaklar hakkında karar vermek için kullanılır.

 • Bireysel hedefler ve öğrenme için öğrencilerin nasıl gruplandırılacağı konusunda

kararlar verilir. Bu kararlar sınıf içi değerlendirmelere, gözlemlere, aileler ve uzmanlarla yapılan tartışmalara dayanır.

Ailelerle İlişkileri Geliştirmek

Veliler ile sürekli irtibatta olmak dershanelerin görevleri arasındadır. Dershane yönetimi ve öğretmenler, öğrenciler hakkında en doğru ve sağlıklı bilgileri öğrenci velilerinden alırlar. Doğru bilgileri verdiklerine dair ailelere güvenirler. Ailelere dershanede olup bitenler ve çocuklarının ders/sınav durumları hakkında düzenli bilgi vermek zorunlulukları vardır.

Çocuğuyla ilgili endişesi olan aileler, rehber öğretmenleriyle ve psikolojik danışmanlarıyla görüşür. Ortaya çıkan sorunları birlikte çözmek için çalışırlar. Dershanede yaşayan herhangi bir olumsuz durum veya sorun, vakit kaybetmeden aileye bildirilir.

Müfredata işlenen konulara bağlı kalınarak karar verilse de derslerin nasıl uygulanacağına, destekleyici ortamın nasıl oluşturulacağına, ailelerle iletişime öğretmen karar verir. Ankara dershane tavsiyesi araştırılırken öğretmenler hakkında da bilgi alınmalıdır. Etkili öğretmenler çocuklar ve öğrenme hakkında çok şey bilir. İlgi alanları, güçlü yanları, deneyimleri ve ihtiyaçları hakkında genel bilgiye sahiptirler.

Eğitim Kalitesi

Özellikle üniversite sınavları, KPSS sınavları ya da LGS sınavı gibi sınavlara hazırlık aşamasında dershanelere ihtiyaç duyulur. Bir dershane arayışına giren veliler ilk önce geniş bir araştırma yapar. Dershanenin başarılı olması, beklentileri karşılaması, öğrenciyle ve veliyle iletişimi ve etkileşimi önemlidir. Dershane hakkında en iyi bilgi, dershanenin web sitesinden ya da Google üzerinden yapılan yorumlardan alınabilir.

Bir diğer tavsiye alanı da daha önce bir dershanede eğitim görmüş ve başarılı omlaş bir öğrenciden ve velisinden alınabilir. Dershanenin eğitim kalitesi ve beklentileri gerçekten karşılayıp karşılamayacağı belirlenebilir.

Dershane hakkında tam karar veremiyorsanız, bölgenizdeki tüm dershanelere gitmeniz, dershane ve eğitim sistemi hakkında ayrıntılı bilgi almanız önemlidir. Ankara dershane tavsiye almak için belirlenen dershanelerin öğretmenlerinde de detaylı bilgi alınabilir.

Öğrencinin Başarısında Dershane Etken midir?

Bir öğrencinin ya da bir sınava giren kişinin başarılı olmasında en büyük etken öncelikle kişinin kendisidir. Daha sonra eğitim gördüğü okul ve dershaneler gelir. Günümüzde dershaneler eğitim sistemleriyle ve avantajlarıyla okullardan daha çok başarıda katkı sağlayacaktır.

Dershaneler öğrencinin sadece derslerinin değil, kişiliğinin ve psikolojisinin de olumlu yönlerden gelişimini sağlar. Öğrenciye verimli çalışma azmi kazandırır. İdeallerini belirlemesine, kendini keşfetmesine yardımcı olur. Grup çalışmalarıyla yardımlaşmayı güçlendirir. Her bir öğrenci hakkında veliler ile görüşülerek bir çalışma sistemi oluşturulur.

Yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin iyi ya da yetersiz olduğu konular belirlenir. Öğrencinin anlamadığı konular birebir çalışmalarla giderilir. Gerçek sınavlarla birebir benzer deneme sınavları ile gerçek sınavlara hazırlık yapılır. Sınav kaygısının ve stresinin azaltılması için çalışmalar yapılır. Ankara dershane tavsiye alınırken dershanenin tüm bunları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği belirlenmelidir.