Ankara Dershane Tavsiyesi

Ankara dershane arayışlarının en çok yapıldığı zamanlar sınavlara yakın zamanlardır. KPSS, TYT, AYT, ALES, LGS, TUS ve DUS sınavları önemli sınavlar olduğundan bu sınavlar için çok sıkı ve disiplinli bir çalışma gerektirir. Ankara ilinde pek çok dershane vardır ve bu dershanelerin bazıları Türkiye’nin pek çok ilinde eğitim verirken, bazıları ise sadece il ve ilçe bazında hizmet verir.
KPSS kamu personeli seçme sınavıdır ve kamuda görev yapacak kişilerin yeterliliklerini, bilgilerini, göreve uygun olup olmadıklarını belirlemek için yapılan sınavlardır. Bu sınavlar sonucunda kişinin girmek istediği kurumun istediği puanların yeterli olması ve yapılan kurum mülakatı sonucunda kişinin ataması yapılır. 2021 KPSS sınavına 1 milyon 100 bin kişi başvurmuştur. Kişi sayısı artıkça rekabet de artacağından, bu sınavlara katılacak kişilerin dershanelere yönelik talepleri de artmaktadır.
TUS ve DUS sınavları da tıp fakültesi mezunu hekimlerin, alanlarında uzman olabilmesi için girdikleri zorlu sınavlardır. TUS sınavı, Amerikan Yargıçlık sınavının ardından gelen dünyanın en zor ikinci sınavıdır. Bir dershaneye gitmeye vakit bulabilen tıp mezunları bu sınavlardan iyi puan almak için eğitimi iyi dershaneleri seçmektedir. Ankara’da sınava girecek hekimler Ankara dershane seçiminde, onlara en iyi eğitim desteğini verecek dershaneleri tercih etmektedirler. ALES sınavı da akademik kadrolara geçmek isteyenlerin girdikleri sınavlardır.
Bunların dışında kalan sınavlar da bir ortaöğretim kurumunda son sınıfta okuyan öğrencilerin liselere ve bir lisenin son sınıfında okuyan öğrencilerin de üniversiteye giriş yapmaları için girilen önemli sınavlardır. Bu sınavlar sonucunda, öğrencinin istediği okulu kazanabilmesi için normal eğitiminin yanında dershane eğitimi almasının büyük avantajları bulunmaktadır.
Ankara Dershane-Dershane Seçimi Nasıl Yapılır?
Veliler için en önemli sorunlardan biri, çocukları içi en iyi eğitimi verebilecek olan dershaneyi seçmektir. Bu süreç oldukça düşündürücüdür. Çünkü pek çok iyi dershane arasından birini seçmek oldukça zordur. Örneğin eve ya da okula yakın, zaman kaybı yaratmayacak, eğitim bakımından kaliteli, yetenekli öğretmenlere ve iyi beklentilere sahip kurs bulmak güç olabilir.
Kısa bir araştırmanın ardından çocuk için en iyi dershane seçimi rahatlıkla yapılabilir. Ankara’da dershane seçimi yapılırken;
• Dershanenin konumu
• Daha önce elde ettiği başarılar,
• Ekipmanlar ( akıllı tahta, materyaller ya da kullanılan diğer teknolojik cihazlar)
• Eğitim kadrosu- Rehberlik birimi
• Dershane ücreti
Ankara dershane ve kurslarına ulaşım bakımından pek sorun yaşanmaz, çünkü pek çok ulaşım seçeneği olduğundan dolayı dershane seçiminde zorluk yaşanmaz. Ankara’da dershane ücretleri en düşük 4 bin, en yüksek 45 bin TL. civarındadır. Aradaki bu ücret farklarının nedeni dershanenin konumu, bilinirliği, verdiği hizmete göre değişiklik gösterir. Örneğin yerel ya da şubesi olmayan dershanelerde ücretler daha düşükken, bilinen, çok fazla şubesi olan, kendi yayınevi imkânı olan, çevrimiçi kurs imkânı sağlayan, yüksek materyal gücüne sahip ve butik dershane fiyatları daha yüksektir.
Dershane fiyatları belirlenirken o zamanki genel ekonomi durumu da dikkate alınır. Ayrıca eğitmen kadrosu güçlü olan dershanelerde de fiyatlar yüksektir. Bir diğer farklılık ise kursun verileceği sınıf derecesi ve sınav türüdür. 6.sınıflar için olan kurslar ile 12.sınıf kursları arasında, KPSS ile TUS kursu arasında da ücret farkı bulunmaktadır.
Ankara dershane eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ders müfredatına göre düzenlense de, müfredata bağlı kalarak kendilerine ait farklı bir eğitim modeli uygulayabilirler. Bu eğitim modelleri öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt veren, daha çok başarılı olmalarına destek sağlayan eğitim modelleridir.
Eğitim kadroları ise kendini dershane eğitmenliği konusunda yetiştirmiş, tecrübe sahibi, öğrenime açık, öğrenci ve velilerle iyi ilişkiler kuran, dersleri ilgi çekecek şekilde yapan eğitmenlerden oluşur. Eğitmenlerin, öğrencilerin ve velilerin beklentilerini karşılaması önemlidir.

Dershane Disiplini Nasıl Sağlanır?
Dershanelerin en büyük amacı, öğrencinin hedefine ulaşmasını sağlamaktır. Her dershanenin kendileri için aldıkları kararlar ve uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallara öğretmenler, öğrenciler ve gerekli durumlarda veliler uymak zorundadır. Sosyal medya hesaplarını takip etmek, derste oyun oynamak, arkadaşlarıyla mesajlaşma gibi nedenlerden dolayı cep telefonları öğrencilerin derse odaklanmasını engellemektedir. Odak gerektiren durumlarda bu gibi davranışlar başarı oranını yarı yarıya düşürür. Bu nedenlerle de derslere cep telefonu ile girmek pek çok kursta yasaklanmıştır. Telefonların ve başka kişisel eşyaların muhafazası için kişiye özel dolaplar bulunur.
Derste öğrencinin rahat hareket etmesini engelleyecek, çok kısa ve dar ya da çok bol kıyafetler giyilmesi de örenilmemektedir. Ders çalışmak demek gece geç saatlere kadar soru çözmek ya da ders çalışmak anlamına gelmez. Daha az ama sistemli/disiplinli çalışmak, planlı çalışmak, öğrencinin başarı şansını artırmaktadır. Ankara dershane ve özel kursları disiplin konusunda taviz vermemektedir. Öğrencilerin kendilerini ve dershaneyi tehlikeye atacak davranışların sergilenmesini önlemek için dershanelerde iyi güvenlik tedbirleri uygulanır.
Öğrencilerin Seviyeleri Nasıl Belirlenir?
Kurslar, eğitim döneminden önce ya da ilk bir ay bitiminde seviye tespit sınavı yaparlar. Bunun nedeni öğrencinin seviyesini ölçmek ve buna göre sınıflarını belirlemektir. Öğrencinin temeli zayıf ise temel geliştirme programı yapılır. Örneğin öğrencinin dersleriyle bağlantılı kitapları okumasının istenmesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırılır. Ya da sevdiği tarz kitapların okunması istenebilir. Burada amaç genel olarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasıdır.
Derslerde geçmişe dönük eksik konulara dair çalışmalar yapılır. Bir değerlendirme yapılarak hangi konulara öncelik ve ağırlık verileceği belirlenir. Öğrenciye uygun bir program belirlenir ve buna göre çalışmalara devam edilir. Ayrıca etütler ve ödevlerle destek çalışmaları yapılır. Eksik konular tamamlandıktan sonra yeni konulara geçiş yapılır. Öğrencinin derecesi artırılır.
Etüt Çalışmaları
Ankara dershane seçiminde etüt önemli bir kriterdir. Etüt çalışmalarında konular sıfırdan öğrenilmez. Daha önce okulda işlenmiş konular önemli noktalar vurgulanarak tekrar edilir ve bu sürede okulda çözülmeyen sorular çözülmektedir. Etüt çalışmaları tamamlayıcı unsurdur. Etütler, deneyimli öğretmenler tarafından yapılır. Birebir çalışmalarda öğrencinin konulardaki performansı değerlendirilir. Ayrıca bu pekiştirme çalışmaları sırasında çözülmeyen sorular tespit edilir. Bunlara göre de etüt planlaması eğitmen tarafından yapılır. Etüt zamanları dershanelerin kendi programlarına göre belirlenir.
Daha önce gerçekleştirilmiş ya da planlanan etütler, internet tabanlı program aracılığıyla öğrenci ve velisi tarafından görüntülenebilir. Etütler de belli disiplin kurallarına tabidir. Devamsızlık yapan, derslere geç gelen, süresinde ödevlerini yapmayan veya dersin akışını bozan öğrenci ya etütten kısıtlanır ya da belli sürelerle etütlere katılamaz.
Başarı Sıralamaları
Hiçbir başarı tesadüf değildir ve öğretmenlerin çabaları ile öğrencinin çalışma azmi başarıyı getirir. Ne kadar yüksek teknolojiyle donatılırsa donatılsın sınavlarda öğrencilerin belli bir başarısı olmamışsa, o dershane tercih edilmez. Örneğin Ankara’da faaliyet gösteren MATBİR dershanesi, 2021’de YKS Ankara 1’liğini, Türkiye 3’lüğünü almıştır. İlk 10’a girebilen dershaneler yüksek başarılı dershane sayılır. Öğrencinin başarısı dershanenin de başarısı olarak görüldüğünden, derece almış dershaneler daha çok tercih edilmektedir.

Dershanelerden Beklentiler Nelerdir?
Ankara dershane, listesinde yer alan pek çok dershane beklentileri karşılar niteliktedir. Ülkemizde eğitim sistemi çok sık değişmektedir. Örneğin daha önceleri TEOG adıyla yapılan sınavlar tamamen kaldırılmış, yerine bazı değişikliklerle LGS sınavı getirilmiştir. Eğitim ve sınav sisteminin sürekli değiştiği bir eğitim sisteminde, öğrencileri pek çok şeye adapte olmaları zordur.
Dershaneler, değişen eğitim ve sınav sistemini titizlikle takip eder ve bunlara göre ders ve sınavları güncellemektedir. Dershanelerin en büyük yararı, öğrencinin sınavlara yönelik sürecinde eksik kaldığı konuları, birebir konu anlatımı ve soru çözümleriyle gidermeye çalışmasıdır.
En iyi dershaneler ise öğrencinin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlayan, birbirinden farklı sınav teknikleri ve eğitim yöntemleriyle öğrencinin zaman yönetimi bakımından beceri ve bilgisini geliştirerek başarı kazanmasını sağlayan dershanelerdir dershaneler sadece konu anlatımının yetersiz olduğunun bilincinde hareket eder. Sınavlar, ülkemizde test usulü ile yapılmaktadır. Öğrencinin bilgisi önemlidir. Sınav sisteminin daha iyi kavranılması için daha çok test çözümü yapılır. Örgün öğretimde sınıfların kalabalık oluşu ve rehber öğretmenin yeterli vakit ayıramaması nedeniyle pek çok eksiklik yaşanmaktadır.
Ayrıca dershanelerde sınıf mevcudu daha azdır. Öğrencilerin eksiklikleri belirlenir ve bu eksiklikler üzerinden çalışmalar programlanır ve uygulanır. Ayrıca, öğrenci velileri de dershanelerin takip ve bilgilendirme sistemleri ile öğrencilerin gelişimini takip edebilir, başarı durumları ve öğrencinin dershane durumu hakkında bilgi alabilir. Ankara dershane genel olanaklarına baktığımızda, pek çok başarılı dershaneler mevcuttur. Dershanenin eğitim ortamı, öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerini sağlar, öğrencinin kendisini daya iyi ifade etmesiyle öğrencisini yakından tanır. Geleceğe güvenli adımlar atmasını sağlar. Akademik ve sosyal açıdan gelişmesini destekler.
Dershanelerde öğrencinin evinde ya da okulunda sağlayamadığı disiplinli bir çalışma mevcuttur. Başarının kaynağı sadece çok çalışmak değil, disiplinli ve verimli çalışmaktır. Dershanelerde bunun bilincinde olduğundan öğrenciyi sıkmadan ve bunaltmadan, disiplinli bir şekilde çalışma imkânı sunar. Sorular zamanında çözülür, ödevler süresi içinde teslim edilmelidir. Öğrenci, önemli bir mazereti olmadan derslere geç gelemez. Devamsız olduğu günler ailesine bilgi verilir ama öğrencinin konulardan eksik kalmaması için talep halinde birebir çalışma yapılır. Öğrencinin dikkatini dağıtacak hiçbir şeye ders sırasında izin verilmez. Bir öğrencinin hedefi, gireceği sınavı en iyi derece ile kazanmaktır.
Ankara dershane hizmeti veren kurumlarda uzman eğitim kadrosu ile kaliteli eğitim verilir. Rehberlik hizmetleri ile öğrencinin sıkıntılarına çözüm bulunmaya çalışılır, durum değerlendirmesi yapılır ve hedefine ulaşması için çaba gösterilir.
En İyi Butik Dershane Tavsiyesi
Butik dershaneler ya da VIP dershaneler. Dershane sistemi ve birebir dersin karışımından oluşmaktadır. Butik dershanelerde öğrenci sayıları daha azdır. Bu da öğrenci bakımından daha yararlıdır ve kaliteli bir eğitim sağlar. Birebir çalışmalar, öğrencilerin eksikliklerini daha çok ortaya çıkartır. Bu sayede de öğrencinin eksikliklerinin giderilmesi sağlanır. Öğrenci sayısının az olması, öğrenciye özel çalışmaların daha kolay yürütülmesini ağlamaktadır. Odaklanma ve motivasyon artırma çalışmaları ile öğretmenin derse daha aktif katılımı sağlanır.
Öğretmenler birebir eğitim konusunda yeterlilik sahibi ve uzmandır. Butik eğitimin sağladığı imkânlar ve öğrencinin çalışma azmi ile birlikte sınavlarda iyi bir başarı elde etmesi kaçınılmazdır.
Butik Ankara Dershane geneline baktığımızda bu dershanelerde rehberlik ve koçluk sistemi vardır. Eğitim koçları öğrencinin öğrenme seviyesini tespit eder, zaman yönetimini öğretir, işbirliği ve iletişimi geliştirir, sınav becerilerini artırır ve disiplinli bir çalışma gerektirir. Ankara dershane rehberlik hizmetleri ise öğrencinin bilişsel ve psikolojik durumuna destektir. Öğrencinin derse olan ilgisini/ilgisizliğini, çalışmama sebeplerini belirler, arkadaşlarıyla iletişimini gözetler ve bunlara göre çalışmalarını yürütür.