Ankara LGS Kursu

LGS kursu, LGS sınavlarına girecek öğrenciler için dershaneler tarafından verilen kurstur. LGS yani Liselere Geçiş Sınavı, 2017–2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yıl ilköğretimden ortaöğretime geçiş için yapılan bir sınavdır. 2013/2014 eğitim öğretim yılından başlayarak 2017–2018 yılına kadar uygulamada olan TEOG ( Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sisteminin yerine geçmiştir. LGS. TIMSS ve PISA soruları esas alınarak, beceriye dayalı mantık analiz yeteneğini ölçen bir sınav sistemidir.

LGS sınavını kazanan öğrenciler, puan durumlarına ve başarı sıralamalarına göre mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Sosyal Bilimler lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi nitelikli liselerden birine geçiş imkânı elde etmektedir. Sınava kayıt ücretsiz olup, zorunlu bir sınav değildir. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler ya da sınava girmek istemeyen öğrenciler, ikamet adreslerine göre okul tercihi yapabilir ya da LGS ile kayıt almayan okullara kayıt yaptırabilirler.

LGS Kursu Verilen Dersler

LGS kursu, LGS sınavında sorulacak olan Yabancı Dil (İngilizce), Fen Bilimleri, TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe-Matematik, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi gibi temel derslere ait kurslar verilmektedir. LGS kurslarının amacı, kimi zaman yetersiz eğitim ya da kalabalık sınıflar nedeniyle derslere adapte olamayan ya da yeterince sağlıklı çalışamayan öğrencilerin, sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak amaçlıdır. Daha az sınıf mevcuduyla ve öğretmenlerin bire bir ilgilenmesi ile öğrenciler, okulda öğrenemedikleri ya da anlayamadıkları konuların tekrarları şansını yakalayarak sınava daha sağlıklı şekilde hazırlanmaktadır.

LGS Kursu Sınavlara Nasıl Hazırlar?

LGS sınavları iki oturum halinde düzenlenmektedir. İlk oturum sabah 09.30’da başlamakta ve öğrencilere 50 sorudan oluşan sözel bölüm dersleri sorulmaktadır. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlamakta ve 40 soru, toplamda 90 soru sorulmaktadır. 2022 yılı LGS sınavı, sınav tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmazsa, 5 Haziran 2022 Pazar günü tüm yurttaki ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde aynı gün ve saatte başlayacaktır. Sınav süresi ise 50 soruluk ilk oturumda 75 dakika, 40 soruluk sosyal alan bölümünde de 80 dakika olarak kararlaştırılmıştır.

LGS kursları özellikle yaptıkları ve tüm ülkede aynı anda yapılan LGS sınavları ile öğrencilerin gerçek sınav deneyimi yaşamalarını sağlar. Öğrenciler, LGS kursu sınavları ile sınavların hangi usulde yapılacağını, hangi tür soruların gelebileceğini ve zamanı nasıl değerlendirebileceklerini öğrenirler. Sınavlara en iyi şekilde çalışmak için bol bol test çözülmesi gerekir ki, kurslarda buna fazlasıyla imkân bulunmaktadır.

LGS Başvuruları Ne Zaman?

Eskilerin tabiriyle düz lise, günümüzün tabiriyle nitelikli olmayan liselerde eğitimi tercih etmeyen öğrencilerin, LGS sınavına girmek için 3–14 Nisan tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor. Kayıtlar, öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda elektronik olarak yapılabilecek. Herhangi bir olumsuz durum ( internet bağlantı sıkıntısı, elektronik kayıt sisteminde aksaklık vb.) yaşamamak için kayıtların son güne bırakılmaması gerekiyor. 5 Haziran 2022’de yapılan LGS sınav sonucu 30 Haziran 2022 günü açıklanacak. Ayrıca öğrencilerin kayıt aşamasında bir sorun yaşamamaları için önemli bilgilerinin okula ait elektronik ortamda kayıtlı olması ve güncellenmiş olması gerekir. Özellikle adres ya da telefon bilgilerinin değişmesi durumunda güncelleme yapılması önemlidir.

LGS Sınavında Hangi Alanda Kaç Soru Sorulacak?

LGS kursu derslerinde sözel ve sayısal ağırlıklı dersler veriliyor. Peki, LGS sınavında hangi dersler kaç sorudan oluşuyor? Saat 09.30’da başlayan ilk oturumda;

10 soru yabancı dil (İngilizce)

10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10 soru T.C İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük

20 soru ise Türkçe derslerinden sorulacak.

Saat 11.30’da başlayacak olan ikinci oturumda ise;

20 soru matematik

20 soru fen bilimleri sorularından oluşacak.

LGS kursları milli eğitime bağlı kurslardan oluştuğu için, öğrencilerin okuduğu okullardaki dersler ile aynı müfredata sahip. Ancak öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması açısından ek ders kaynak ve materyalleri kullanılabiliyor.

LGS Kursları Nasıl Eğitim Verir?

Okulların kalabalık olması nedeniyle her öğrenciye birebir eğitim verilmesi imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca okullarda her öğrenciye bir rehber öğretmen atansa da, öğrenci fazlalığı nedeniyle, istenildiği şekilde ilgilenemeyebilir. LGS kursları, öğrencilerin okulda gördüğü ders müfredatına bağlı olarak ve rehber öğretmenlerin öğrencisiyle birebir iletişimine imkân veren, destekleyici eğitim kurumlarıdır. Bu eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Öğrenciler kurslara ister hafta içi isterse hafta sonu katılabilir. Öğrencinin okulundaki ders programına göre bir kurs takvimi oluşturulup derse katılım imkânı sağlanabilir.

Her LGS kursu kendi programına bağlı olarak ders için deneme sınavı düzenleyebilir. Ayrıca eğitim süresinde tüm kursların ortak katılımıyla Türkiye genelinde aynı gün ve saatte yapılan deneme sınavları yapılmaktadır. Bu deneme sınavları sonucunda grafiksel raporlar ve ayrıntılı kazanım analizli karneler oluşturulur. Tüm sonuçlar değerlendirilerek, öğrencilerin hangi alanlarda yetersiz oldukları tespit edilerek bir takviye programı kurs bünyesinde uygulanır.

LGS kurslarında yapılan dereme sınavlarında sorulan sorular çoktan seçmeli sorular olup, LGS sınavı yaklaştıkça deneme sınavı sayıları artış gösterir. LGS deneme sınavları, öğrencilere hem gelebilecek sorular hakkında bir fikir verirken hem de sınav süresince süreyi iyi kullanmaları hakkında deneyim kazandırır. Böylece gerçek LGS sınavında öğrenciler daha verimli bir sınav süreci yaşayabilirler.

LGS Kursu Rehberlik Hizmetleri

Daha önceleri ortaokuldan liseye geçmek için herhangi bir sınav şartı aranmazken, 1998 yılında kesintisiz eğitimin 8 yıla çıkması nedeniyle sınavla üst sınıfa geçiş şartı aranmaya başladı. Bugündü adıyla LGS sınavı, bur nitelik gerektirmeyen okullarda okumak isteyen öğrencileri kapsamıyor. Daha çok Anadolu Liseleri ve Teknik liseler adı altında nitelikli eğitim veren okullarda okumak isteyen öğrenciler için yapılan bir sınav. Öğrenciler LGS sınavında iyi bir derece elde etmek ve istedikleri okula girebilmek için çok çaba sarf ediyor.

LGS sınavına girmek gibi bir mecburiyet olmasa da verdikleri eğitimler nedeniyle nitelikli liseler daha çok tercih ediliyor. Nitelikli liselerde kontenjan sayısı okulun niteliğine göre değişiyor. 2021 yılında Anadolu Lisesi, Fen Bilimleri Lisesi ve Sosyal Bilimler liseleri gibi okullara 174 bin 160 öğrenci kabulü yapıldı.

LGS sınavları öğrenciler için oldukça önemli bir sınav olduğundan, LGS kursu dersler, kurslar ve sınavların ağır yükü altında ezilen öğrenciler için psikolojik destek de vermelerinden dolayı tercih ediliyor. LGS kursunda her bir öğrencinin hem ders durumu hem de psikolojik durumu yakından ve özenle takip ediliyor. Ayrıca bilişsel ve akademik olarak da takip edilen öğrencilerin eksiklikleri tespit edilerek bu eksikliklerin giderilmesine çalışılıyor.

LGS Kurslarının Avantajları

Ortaöğretimden liseye geçiş sınavları öncelikle Anadolu ya da bir mesleki eğitim veren (nitelikli) okula girmek isteyen her öğrenci için önemli bir sınav. LGS kursları bu sınavların önemini iyi bildiklerinden her öğrencinin sınavlarda başarılı olup istedikleri okula girmesi için çaba sarf ediyorlar. Bu durum pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. LGS kursları avantajları;

Rehberlik servisiyle dilediği zamanda görüşebilme

Sınıfa ve öğrencilere bireysel ya da toplu özel ödev verilmesi,

Online sınavlar

Online anketler

Dersleri daha iyi anlayabilmek için ders tekrarları

Deneme sınavlarıyla gerçek LGS sınav pratiği yapmak

Uzman eğitmenlerden bire bir ders alabilmek gibi avantajlara sahip olunur.

Online LGS Kursu ve Avantajları

2019 yılından itibaren pandemi nedeniyle ve gelişen teknoloji sayesinde pek çok dershane, kurslarını online sistemden devam ettirmiştir. Okullarda zorunlu nedenlerden derslere gidilmese bile zorunlu kalmadıkça sınav iptali yapılmamaktadır. Bu nedenle LGS kursları da dersler çevrimiçi eğitim ile devam etmiştir. Bu da fiziki ders ortamına katılamayan öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve LGS sınavına en iyi şekilde hazırlanması için etkili bir sistemdir. Online LGS kursları öğrencilere pek ç ok avantaj da sunar.

LGS kursuna çevrimiçi katılabilmek için bir bilgisayar, kesintisiz bir internet bağlantısı, cep telefonu ya da tabletle katılım sağlanabilir.

Öğrencinin evden katılma zorunluluğu yoktur. İnternet bağlantısı ve gereken cihazların olduğu her yerden katılım sağlayabilir.

Yol ve yemek gibi ekstra masraflar olmayacağından maliyet azalır. Online kurs ücretleri, fiziki olana göre daha uygundur.

Derslerde kayıtlı videolar sayesinde geçmişe yönelik ders tekrarları yapılabilir. Öğrenci istediği derse istediği zaman erişebilir.

Canlı eğitimle öğretmenden bire bir ders alınabilir. Tek bir tıklamayla öğretmene ulaşmak mümkündür. Dersin başlaması için öğretmenin sınıfa gelmesini beklemeye gerek yoktur.

Öğrenciler diledikleri gün ve saatte programlarını kendilerine göre düzenleyebilir ve en verimli oldukları saatlere göre plan yapıp, ders çalışabilir. Dersleri çalışırken anlamadığı yeri not aldığında, bir sonraki canlı derste, bu soruları öğretmenine sorup yanıtını daha anlayabileceği şekilde alabilir.

Ankara LGS Kursu

Ankara LGS kursu, Ankara ilinde faaliyet gösteren, LGS sınavlarına hazırlık imkânı veren kurslardır. LGS kurslarında amaç, öğrencinin sınavda başarılı olması ve iyi bir derece elde etmesidir. Bu kurslarda tecrübeli öğretmenler eğitim verir. Öğrenci takip programı ile öğrencinin durumu takip edilir, deneme ve seviye tespit sınavları belli zaman aralıklarında yapılır. Etüt programları ile eğlenceli ve verimli çalışmalar yapılır, genel konular tekrar edilir.

LGS, liselere geçiş sınavıdır ve öğrenciler istedikleri okullarda eğitim görme imkânını yakalamak için büyük bir mücadele içine girerler. Aileleri de bu mücadele içerisinde çocuklarının daha iyi eğitim almalarını sağlamak için uygun kurs arayışına girerler. Özellikle sınavlara yakın zamanlarda LGS kurslarına olan talepler artmaktadır.

Ankara LGS Kursu- LGS Sınavı Nedir?

LGS yani Liselere Geçiş Sınavı, Anadolu ya da Teknik liseler gibi nitelikli olarak tanımlanan liselere geçiş için zorunlu tutulan bir sınavdır. Nitelikli olmayan sınavlarda ise LGS sınavlarına dair bir zorunluluk yoktur. Bu liselere girişler de adrese dayalıdır yani okulun yakınlarında ikametgâhları olan öğrencileri kapsar. Ankara LGS kursu, nitelikli okulların sınavlarına girenlere destek kursudur.

8.sınıfı tamamlayan öğrencinin önünde iki seçenek vardır. İlk seçenek LGS sınavına girerek hedef okula girmeye çalışmak, diğeri ise sınavlara girme stresini yaşamadan normal bir okula kayıt olmaktır. Ancak aileler geneline bakıldığında ise çocuklarının LGS sınavına girmeleri için teşvik ettikleri görülür.

LGS sınavları üniversiteye giriş sınavları kadar önemlidir. Çünkü bu sınav hedefleri ve idealleri olan öğrencilerin kıyasıya mücadele verdikleri bir sınavdır. İstedikleri Anadolu lisesine, teknik liseye giriş yapabilmek için liselerin belirlediği puanları almaları zorunlu olduğundan, bu liselere girebilmek için takviye olarak LGS kursuna gidilmektedir. Ankara ilinde eğitim gören ve LGS sınavına girebilmek için pek çok Ankara LGS kursu imkânı bulunmaktadır.

Anadolu Fen Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ya da herhangi bir proje okulu, öğrencilerin eğitim görmek için hedeflediği okullardır. Velilerin çocuklarını kurslara gönderme amacı ise hedeflenen okulu kazandıracak puanın alınmasıdır. Okulların taban puanları, taleple orantılı bir şekilde değişiklik göstermektedir. LGS puanına göre öğrenci alan okullar şunlardır:

 • Anadolu Fen Liseleri
 • Sosyal Bilimler Anadolu liseleri
 • Proje okulları
 • Bazı özel Anadolu Liseleri
 • Özel Anadolu Fen Liseleri
 • Özel Anadolu İmam Hatip Liseleri
 • Özel Anadolu Sağlık meslek liseleri

Bunların dışında kalan Özel Anadolu Liseleri ise kendi düzenledikleri sınavlardaki başarı puanlarını değerlendirerek öğrenci almaktadırlar. Belirtilen liseler dışındaki devlet Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, İmam Hatip Anadolu liseleri, Anadolu Sağlık Meslek liseleri gibi başında özel kelimesi geçmeyen okullarda adrese dayalı kayıt ile okullara öğrenci kabul edilmektedir. Yani öğrencinin ikametgâhı, okulun kayıt bölge sınırları içinde olmak zorundadır. Ankara LGS kursu, bu sınavlara girecek adaylara destek niteliğindedir.

Neden LGS Kursuna Gitmeliyim?

Hangi sınava girerseniz girin, disiplinli bir çalışma koşulu vardır. Sınavlarda binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca öğrenci ya da mezun birbiriyle yarışır. Bu rekabet sonucu en iyi dereceyi elde edenlerin tercih ettikleri okullara yerleşmeleri daha kolaydır. LGS kursuna kayıt yaptırmak için öncelikle kurslar hakkında detaylı bilgi alınması gerekir. Ancak bundan önce de bir kursa gitme ihtiyacınızın olup olmadığını sorgulamanız gerekir. Neden LGS kursuna gitmeliyim? Kursa gitmeye gerçekten ihtiyacım var mı?

Sağlam temellere dayalı iyi bir gelecek kurmak için kaliteli ve iyi bir eğitim almak önemlidir. Lise dönemi, öğrenim hayatında önemli bir dönemdir ve alınacak iyi bir eğitim üniversite hayatına da iyi bir temel oluşturur. Daha önceleri TEOG adıyla bilinen LGS sınavı, TEOG adının kaldırılmasıyla LGS olarak değiştirilmiştir.

Her ilde LGS sınavları yapılmaktadır ve her ilde LGS hazırlık kursları bulunmaktadır. Ankara ilinde de Ankara LGS kursu olarak pek çok markalaşmış kurs bulunmaktadır.

Sınavlarda Neden Başarısız Olunur?

Bir öğrencinin sınavlarda başarısız olmasının nedeni yeterli çalışmamak olarak bilinse de, bunun haricinde başarısızlık korkusu, kendine güvensizlik, disiplinsiz ve yanlış çalışma sistemi, sınav stresi ve kaygısı, ailede huzurlu bir ortamın olmaması gibi nedenler de sıralanabilir.

Aileler, çocuklarının iyi ve başarılı bir eğitim almaları için manevi ve maddi destek verse de, işin uzmanından yardım almak daha yararlıdır. LGS sınavı da önemli bir sınav olduğundan öğrenciler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı yaratmaktadır. Her velinin bu sınav stresini ve kaygısını yenmesi için çocuğuna psikolojik destek sağlayamayacağından dolayı, psikolojik desteğin LGS kurslarında verilip verilmeyeceğinin de araştırılması gerekir.

LGS Kurslarında Rehberlik Hizmetleri

LGS kurslarındaki rehberlik hizmetleri, profesyonel bir şekilde psikolojik ve sistematik yardımlar sunar. Öğrencinin uygun öğrenme tercihleri yapmalarına yardımcı olunur. Veliler çocuklarına her türlü desteği verse de, bazı uzmanlık gerektiren durumlarda yardımcı olamamaktadır. Ankara ilindeki kurslarda bu durumda devreye Ankara LGS kursu uzman rehberlik hizmetleri girer.

Danışmanlar, öğrencilere kişisel problemlerini yönetmeyi, onlarla başa çıkma yöntemlerini, duygusal çatışmalarını yönetmeyi ve sınav stresini nasıl yönetebileceklerini öğretirler. Rehber öğretmenler, öğrencinin kurs dönemi süresince hem kişisel gelişimlerini hem de ders süreçlerini takip eder.

Beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine, gerçekçi ve sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olurlar. Bireysel sorunlarını çözmelerini sağlarken, kendilerini anlamalarına yardımcı olurlar. Günümüzün yoğun çalışma hayatı içinde veliler çocuklarına yeterli manevi desteği vermeye çalışsa da her aile yeterince vakit ayıramayabilir. Kurslar, öğrenci odaklı faaliyetlerini sürdürdüklerinden rehber öğretmenler, rehberlik eğitimi almış öğretmenlerdir ve öğrencinin bilişsel ve psikolojik gelişimine yardımcı olurlar. Birebir ilgilendikleri öğrencilerin güvenlerini kazanır e onlara manevi destek sunarlar. Ankara LGS kursu hizmeti veren pek çok kursun güçlü bir rehberlik hizmeti vardır. Rehberlik hizmetleri;

 • Öğrenci odaklıdır
 • Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını belirler.
 • Kişisel ve sosyal gelişimlerini etkinleştirir.
 • Velilerle konuşulamayan konular rehber öğretmenlerle konuşulabilir.
 • Öğrencilere, çalışmalarını kötü etkileyen sorunlarla nasıl başa çıkmaları gerektiği

konusunda tavsiyeler verilir.

 • Öğrencilere okul yaşamında karşılaşabilecekleri sorunlarla ve

arkadaşlarıyla/öğretmenleriyle nasıl ilişki kurmaları gerektiği hakkında tavsiyeler verilmektedir.

 • Disiplinli çalışma, verimli ve başarılı çalışmayı getirir. Kurslardaki verimli

çalışmalarla öğrencinin istediği hedefe ulaşması sağlanmaktadır.

 • Kurstaki disiplin ve iyi ilişkilerin, okul ortamında da sürdürülmesi gerektiği öğretilir.

Okulda diğer arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle uyum ve barış içinde yaşamaları gerektiği de öğretilmektedir.

Rehberlik hizmeti verenler öğrenciyi gözlemleyerek, çalışma tarzını, kişiliğini, analitik yeteneklerini, bireysel yeteneklerini, ilgi ayanlarını analiz etmeyi içerir. Tüm bunları sentezleyerek ve kurs gelişimlerini takip ederek, önerilerde bulunur. Ankara LGS kursu arayışınızda kursta rehberlik hizmetlerinin olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir.