Öğrencilerin okul dışında geçirdiği zamanlar en az okulda geçirdiği zamanlar kadar önemlidir. Okul dışı zamanların kaliteli bir şekilde değerlendirilmesi öğrencinin avantajlı hale gelmesini sağlayacaktır. Etüt merkezi, öğrencinin okul dışı zamanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir özel eğitim kurumudur. Hem okul döneminde hem de yaz döneminde hizmet veren etüt merkezleri öğrencilerin okul başarısını artırmasının yanı sıra kişisel gelişimine de katkı sunar. Etüt merkezleri tek bir derse odaklanmadıklarından dolayı özel derslerden öne geçerler. Okul müfredatına uygun şekilde verilen eğitimler sayesinde öğrenci konuları çok daha iyi kavrayıp anlayabilir.

Etüt merkezi tercihi için çok sayıda neden vardır. Bu nedenlerin başında etüt merkezlerinde öğrencilere okulda verilen ödevlerin yapımına yardım edilmesi gelir. Bununla birlikte etüt merkezlerinde okulda görülen dersler tekrar edilir. Bu sayede öğrenciler konuları çok daha iyi öğrenip kavrayabildiği gibi anlamadığı konuları da anlayabilirler. Etüt merkezleri öğrencilerin planlı çalışma alışkanlığına katkı sunarlar. Bu sayede öğrencinin kişisel gelişimine de olumlu etki yapılmış olur. Etüt merkezleri sayesinde çocuğun keyifli zaman geçirmesine de katkı sunulur. Ailelerde anne ve babalar çalıştığından dolayı çocuklarının hem ders hem de kişisel gelişimi için vakit ayırabilmesi çok mümkün olmaz. Bu noktada etüt merkezi devreye girer ve özellikle ilkokul çağında bulunan çocukların seviyesine uygun oyunlarla kişisel olarak gelişimine de katkı sağlanır. Böylece çocuk ders çalışma dışında kalan zamanını de etkili bir şekilde değerlendirmiş olur. Etüt merkezleri anne ve babanın yükünü hafifleten bir şekilde faaliyet gösterirler.

Etüt merkezleri, ilkokul öğrencileri dışında lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de programlara sahiptir. Bu programlarda öğrencilerin sınav başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin konuları daha iyi anlaması sağlanır. Bunun yanında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik danışmanlık ve koçluk hizmetleri verilir. Bu hizmetler ile öğrencilerin mental anlamda yanında olurken kariyer planlarına da katkıda bulunur. Etüt merkezi, eğitim sistemimiz için yeni bir kavram olmasına etüt merkezleri öğrencilere kısa sürede fayda verdikleri için hızlıca önemli bir noktaya gelmişlerdir.