Odtülüler Dershanesi ve Anadolu Lisesi 2008 yılında  deneyimli öğretmenler tarafından kurulmuştur

Odtülüler Dershanesi olarak Atatürk ilke ve inkılâpları çerçevesinde ulusal, etik, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, ailesine ve devletine bağlı; topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan, özgür ve bilimsel gençler yetiştirebilen, insan haklarına saygılı, grup çalışmalarına katılan ve ekip ruhuna uygun hareket eden, kişisel mutluluğa ulaşacağı mesleği seçerek, kendini gerçekleştirmeyi amaç edinmiş bireyleri yetiştirmektir hedefimiz.Odtülüler Eğitim Kurumu; çalışmalarında bilimi ve mükemmeliyetçiliği ön plana koymaktadır. Bu sayede kalıplaşmış, ezbere dayalı ve çağın yeniliklerinden uzak eğitim anlayışını yok ederek; yerine çağdaş, başarı odaklı ve keyifli bir eğitim anlayışı yerleştirmiştir. Odtülüler Eğitim Kurumu; 9-12 arası sınıflarda ara sınıf programı, TEOG programı, mezun programı ve daha bir çok seviyeye uygun eğitim sağlamaktadır.

Araştıran, sorgulayan ve ezbere değil öğrenmeye odaklanan bireyler yetiştiren kurum; tüm sınav süreçlerinde ebeveynlerin en önemli destekçisi olmaktadır. Öğrenciler yüksek motivasyona dayalı eğitim modeli ile başarılarını katlarken, velilere imtihan sürecinde profesyonel bir hizmet temin etmenin güvenini yaşamak kalır…