Kızılay Dershaneler

Ülkemizde eğitime ve eğitim görene karşı var olan önemin artması sonucunda, öğrenme konusundaki bilinç de artmıştır. Bu bağlamda her yıl yüzbinlerce öğrencinin üniversite sınavına girdiğini söylemek mümkündür. Sınava giren öğrencilerin kimilerinin başarılı olmasına karşılık, kimilerinin barajı dahil geçemediği ise bilindik bir gerçektir. Sınavda başarılı olmanın en temel koşulu ise kazananların oranları göz önünde bulundurulduğunda dershane olarak belirlenmektedir.

Kızılar dershaneler açısından zengin olduğu bilinen ve bu bağlamda öğrencilerin büyük avantaj elde ettikleri bir ilçedir. Bu ilçeyi bu denli avantajlı kılan en temel unsur ise, şüphesiz Odtülüler Dershanesi gibi köklü bir dershanenin hizmet sunuyor olmasıdır. Odtülüler Dershanesi’ni bu denli köklü kılan ve Kızılay dershaneler ve etüt merkezlerine kıyasla avantajlı olmasını sağlayan bazı unsurlar vardır. Ayrıca Kızılay dershaneler konusunda avantajlı olduğu için akademik anlamda da başarılı bir ilçedir.

Öğrenci ile Birebir ve Etkili İletişim

Başarılı olmak, şüphesiz ki göreceli bir kavramdır. Örneğin sınavdan ilk elli bine gören ve hukuk isteyen bir öğrenci, şüphesiz ki başarılıdır. Ancak ilk on bine giren ve tıp isteyen bir öğrenci, başarısızdır. Yani başarı, kişilerin istedikleri bölüme ve üniversiteye göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda başarının kriterinin puanlama olmadığını, istenen ve hayali kurulan şey olduğunu söylemek mümkündür. İşte Odtülüler Dershanesi’ni diğer Kızılay dershaneler ve etüt merkezleri arasından sivrilten tam olarak budur.

Başarılı Kızılar dershanelerinden biri olan Odtülüler Dershanesi eğitmenleri, öğrencileri ile doğrudan bir iletişim içerisindedir. Söz konusu eğitmenler, öğrencinin hayalini kurduğu bölüm ve üniversitenin bilincinde olarak eğitim sunmakta ve bu bağlamda yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Psikolojik Destek ve Rehberlik Hizmeti

İstediği bölüm ya da üniversite konusunda henüz bir karar verememiş olan ya da aklında soru işaretleri bulunan öğrencilerin asimetrik bilgi sebebi ile yanlış yönlendirilmemeleri için uzman kişilerden destek almaları gereklidir. Kızılay dershanelerinden biri olan Odtülüler Dershanesi de öğrencinin aradığı bu uzman desteğini doğrudan öğrenciye sunmaktadır.

Kızılay dershaneler ve etüt merkezleri dendiğinde akla gelen ilk isim olan Odtülüler Dershanesi’nin, kendisine başvuran her öğrenci ile önce rehberlik öğretmenleri aracılığı ile iletişim kurmasının ve bu bağlamda yönlendirmelerde bulunmasının en temel nedeni budur. Öğrenci için gerekli olan sağlıklı şartların her açıdan sağlandığını buradan anlamak mümkündür.

En İyi Dershaneler

Ülkemizde var olan öğrencilerin başarılı bir kariyer hayatına adım atmalarının temel koşullarından bir tanesi, şüphesiz üniversite sınavıdır. Bu unsurun mevcut yönü ile oldukça büyük bir öneme sahip olduğu ise göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu bağlamda öğrencilerin temel amacının söz konusu sınavda başarılı olmak olması, öngörülebilir bir durumdur. Başarının temel koşulu ise, iyi bir dershanede eğitim görmektedir. En iyi dershaneler arasından seçim yapacak olan kişilerin söz konusu seçimi yaparken göz önünde bulundurmaları gereken ve kurum bünyesinde yer alması zorunlu olan unsurlar ise aşağıda verildiği gibidir.

Branşında Uzman Eğitmen Kadrosu

Dershaneler, okullarda olduğu eğitmenler tarafından eğitim verildiği bilinen eğitim kurumlarıdır. Okullar ile benzer hizmet çerçevesinde çalışan dershanelerin daha başarılı olmalarının temel nedeni ise, uzman akademik kadrolarıdır. Bu bağlamda en iyi dershaneler arasından seçim yapacak olan kişilerin önce dershanelerin eğitmen kadrolarını incelemelerinde ve söz konusu kişilerin eğitim ve donanımlarını bilmelerinde fayda vardır.

Disiplin Uygulamaları

Günümüzde var olan en temel sorun, verimsiz bir şekilde geçen zamandır. Çünkü dikkatli bakıldığında var olan imkanların (teknolojik imkanlar da dahil) tamamı, kişilerin zamanlarını verimsiz bir şekilde geçirmelerine oldukça yatkındır. Bu sebeple dershanenin temel amacı, bu imkân ve etmenlerin meydana getirmesi mümkün olan verimsizliği ortadan kaldırmaktır. Dershanelerin bu imkânı sağlamalarının en temel yolu ise, şüphesiz disiplin uygulamalarıdır.

Rehberlik Hizmeti

İmkân bulduğumuz her an ifade etmeye çalıştığımız üzere, sınava çalışmak da sınavı kazanmak da her yönü ile bir bütündür. Bu açıdan bakıldığında en iyi dershaneler, yalnızca öğrenciye ders çalıştırmaya odaklanmamalıdır. Elbette ki öğrencinin ders çalışması önemlidir, ancak öğrencinin psikolojik durumu çok daha önemlidir. En iyi dershaneler arasında yer alan Odtülüler Dershanesi, rehberlik konusunda oldukça başarılıdır.

Öğrenci Koçluğu Hizmeti

En iyi dershaneler yalnızca öğrenciyi ders çalıştırmaya odaklanmadıkları gibi ekstra çalışmalar da sunarlar. Çünkü önemli olan öğrencinin ne kadar çok çalıştığından ziyade ne kadar verimli çalıştığıdır. Bu sebeple öğrenci koçluğu hizmeti çerçevesinde öğrencinin öğrenmeye olan yatkınlığının belirlenmesinde ve bunun sonucunda öğrenci için en etkili olan öğretme tarzının uygulanmasının sağlanmasına fayda vardır. Odtülüler Dershanesi’ni en iyi dershaneler arasına sokan detaylardan biri de faydalı koçluk hizmetidir.

Butik Dershane

Ülkemizde var olan yüzlerce, hatta binlerce dershane vardır. Bu dershanelerin her birinin amacı, öğrencileri için başarılı bir kariyerin kapılarını aralamaktır. Ancak bu yolda dershanelerin büyük bir kısmının içerisinde bulunduğu bir yanılgı vardır. Dershaneler, öğrencileri bir kitle haline ele almaktadır. Oysa öğrencilerin her biri tek ve biriciktir. Bu biricik olma durumundan kaynaklı olarak da her öğrenciye kendisine uygun bir yaklaşım tarzı ile yaklaşılması gerektiğini söylemek mümkündür. Butik dershane, bu durumun en başarılı örneklerinden biridir.

Butik Dershane Nedir?

Odtülüler Dershanesi’nin başarılı bir örneğini sergilediği butik dershane, genel olarak 4 ila 8 kişilik sınıfların bulunduğu dershane türüdür. Bu dershane türünde öğrenciler mevcut seviyelerine göre 4 ila 8 kişilik sınıflara ayrılmaktadır. Üstelik öğrencilerin başarılı olmaları için bu sınıflandırma ile sınırlı kalınmamaktadır.

Sayı itibari ile minimal seviyede öğrenciden meydana gelen butik dershane sınıflarında var olan öğrencilerin her biri ile birebir ilgilenilmektedir. Çünkü her öğrencinin öğrenme eğilimi, şekli ve süresi oldukça farklıdır. Bu sebeple doğrudan öğrenci odaklı planlamaların yapıldığını ve bu sayede başarı oranının arttırılmasının amaçlandığını söylemek mümkündür. Bu yönden bakıldığında ise butik dershanenin oldukça avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.

Butik Dershane Avantajları Nelerdir? Neden Butik Dershane?

Butik dershane avantajlarının yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde listelenmiş halinin aşağıda verildiği şekilde ele alınması mümkündür.

  • Butik dershaneye kayıt olan öğrenciler öncelikle bir deneme testine tabi tutulur. Bu testin ardından öğrencilerin mevcut seviyelerinin tespit edilmesi sağlanır. Bu tespit durumu oldukça önemlidir.
  • Öğrencinin seviyesinin tespit edilmesi, eğitim konusunda denk olduğu arkadaşlar edinmesini ve bu bağlamda gelişimin karşılıklı desteklenmesini sağlar.
  • Kalabalık olmayan sınıflarda eğitim gören öğrenciler, eğitim açısından avantaj elde etmelerine ek bir de özgüven elde etmiş olur. Bu durum şu şekilde açıklanabilir; kalabalık olmayan sınıflarda eğitim gören öğrenciler, kendilerini ifade ederken daha az çekinir ve topluluk önünde konuşabilme alışkanlığı ve özgüveni edinir.
  • Eğitmenleri ile birebir iletişim kurma imkânı elde eden öğrenciler, butik dershane sayesinde sorunlarını ve eksikliklerini doğrudan giderme imkânı elde eder.