PROFESYONEL EĞİTİM KOÇLUĞU

Odtülüler Fen Dünyası Anadolu Lisesi & Kurs Eğitim Koçluğu Kadrosu olarak; ne tür uygulamalar yapılmaktadır ?

Eğitim koçları, öğrencilerin, hayatlarının geri kalanının kalitesini belirleyeceği , bir nevi kendilerine hayat sigortası yapacakları sınav senelerini ruhsal , fizyolojik ve akademik anlamda en huzurlu ve sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri almakta ve ihtiyaç olabilecek tüm desteği onlara sağlamaktadır. Gerek kurum içi disiplin ve takipleri gerek kurum dışındaki destekleri sayesinde öğrencinin aklına takılabilecek her sorunun cevabı ve bilinmezlerle kaplı yollarının feneri olmaktadır. Üniversite sınavına hazırlık gibi önemli bir süreçte öğrencilere,  ailelere ve tabii ki  kurum öğretmen ve koçlarına düşen çok önemli görev ve sorumlulukların olduğu bilinciyle, süreci sancısız geçirmek ve başarıyla sonuçlandırmak adına alınan önlemlere ve verilen emeklere değinilmesi gerekirse;

 • Yapılan araştırmalar bilinçsiz internet ve uzun süreli telefon kullanımının öğrenciler üzerinde ;
  İçe kapanma ve göz temasının kesilmesi, toplumsal yaşamdan çekilme, sorumluluklarını yerine getirmeme, Yoksunluk belirtileri (Aşırı sinirli olma, titreme, hayal kurma), gerçek hayatta arkadaş edinme sıkıntısı çekme ve buna bağlı olarak toplumda iletişim kurmakta zorlanma ve topluma karşı olumsuz duygu ve düşünceler besleme, İnternet kullanım süresinin artmasıyla saldırganlık, genel sağlık durumunda bozulma (göz yorgunluğu, sırt-boyun ağrıları, uykusuzluk, yorgunluk, hareketsiz kalma vb.), bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla hazır bilgilerin okunup anlaşılmadan olduğu gibi kullanılması sonucunda çocukların tembelleşmesine ve araştırmacı ruhlarının kaybolmasına neden olma, çocukların aile ile geçirdiği zaman ve iletişimi azaltma ve bunun sonucunda da aile içi çatışmaya neden olma,  günlük işlerin, ödevlerin  aksamasına ve zaman kaybına  sebebiyet verme’’ gibi oldukça olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Bütün bu bilgiler ışığında kurum içindeki iletişimin kuvvetlenmesi ve geçirilen zamanın veriminin artması amacıyla tüm öğrencilerin telefonları kuruma girdikleri ilk dakikada toplanmakta  ve öğle arası dahil dağıtılmaksızın kurumdan ayrılacakları zamana kadar muhafaza edilmektedir. Düzenli olarak telefon sayımı yapılarak muhtemel bırakılmayan telefon öğrencinin üzerinde bulunduğunda telefona belirli zaman diliminde el konulmakta ve veliler bilgilendirilmektedir.
 • Öğrenme ile anlama arasındaki farkı ortaya koyarak;  öğrenme  kısmının okul veya kursta ve uzman hocalardan alınan dersler sayesinde gerçekleştiği fakat “anlama” kısmının ders sonrası yapılan çalışmalar sayesinde pekiştiği ve  öğrenilen bilginin anlaşılması durumunda uzun süreli hafızaya kaydedildiği  hesaba katılarak  öğrencilerin yalnızca kuruma gelip derslere katılması sağlanmamakta bununla birlikte  evdeki çalışma odası da programlanmaktadır. Her öğrencinin derste öğrendiğini anlamasını sağlamak ve bunu da kusursuzca denetleyebilmek için GÜNLÜK ÖDEV KONTROLÜ yapılmaktadır. Ödev kontrolleri her gün ve düzenli olarak yapıldığı için öğrencilerin akşamlarını boş geçirmelerine engel olunmakta ve disiplin kazanmalarında önemli rol oynanmaktadır.
 • Her hafta öğrencilerle bir ders saati Rehberlik dersi yapılmakta ve bu derslerde koçluk müfredatı iş Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen müfredatta   Zaman Yönetimi, Sınav Kaygısı, Bilinç-Biliçdışı-Bilinçaltı Nlp Sunumu , Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Özgüven , Hafıza Teknikleri, Aylık Sınav Analizi , Modül Çalışmaları, Karakter Analiz Formu Uygulaması, Öğrenme Stil Testi Uygulaması, Sağ lop- Sol Lop Testi Uygulaması, Mesleki Yönelim Envanter Uygulaması, Burdon Dikkat Testi Uygulaması, Çoklu Zeka Kuramı Testi Uygulaması .. ‘’  gibi önemli konulara yer verilerek  öğrencilere farkındalıklarını arttırmalarında ve kendilerini tanıma yolcululuklarında destek verilmektedir.
 • Süreçte ailelerin üzerine düşen sorumlulukların her aile tarafından bilinmesi ve uygulanması, bunun sonucu olarak da evlerde aile ile öğrenci arasında huzur ortamının sağlanabilmesi amacıyla Veli Eğitim Seminerlerine yer verilmektedir. Bu seminerlerde ailelere Empatik Dinleme , Kıyas , Etkili İletişim, Kelimelerin Sihri , Gerekli Takip  gibi konularda sunumlar yapılmakta ve sınav sürecine doğru bir şekilde katkı sağlamalarına yardımcı olunmaktadır.
 • Her öğrencinin velisi ayda bir kere olacak şekilde rutin olarak aranarak öğrencinin kurum içindeki başarı durumu ve genel gözlemler velilere iletilmekte varsa belli konularda destek istenmekte ya da gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Yalnızca kendisiyle değil ailesiyle de işbirliği içerisinde çalışıldığını gören öğrenciler sürece daha sıkı bağlanmakta ve sorumluluklarını daha düzenli ve bilinçli bir biçimde yerine getirmektedir.
 • Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil ihtiyacı olan öğrencilerin ruhsal durumlarıyla da ilgilenmek amaçlı birebir öğrenci görüşmeleri yapılmakta ve yalnızca destek almak isteyen öğrencilere değil karakter olarak daha sessiz ve içe kapanık öğrencilere de bu özel görüşmeler sayesinde ulaşılmaktadır. Ailesine arkadaşlarına ya da yakınlarına aktarmakta sıkıntı yaşayabilecekleri her konuda onlara gerekli yönlendirmeler yapılmakta ve sınav senelerinde manevi sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
 • Öğrencilerin kurumda eğitim aldığı günlerde branş öğretmenleri her ders yoklama alsa dahi öğleden önce- öğlen- öğleden sonra olmak üzere yoklama 3 kere daha  koçlar tarafından alınmakta ve öğrencinin dersine geç kalıp kalmadığı denetlenmektedir Devamsızlığı olan öğrencilerin velileriyle iletişime geçilerek ders kaçırmaya sebebiyet veren durumun ne olduğuna dair bilgi alınmaktadır. Öğrencinin bütün derslere eksiksiz katılmasının başarısına olan katkısı fazlasıyla önemsenmekte ve disiplin kuralları içerisinde devamlılık ilkesine de yer verilmektedir.
 • Her hafta deneme sınavına giren öğrencilerin, düzenli olarak sınav analizleri yapılarak öğrenci direkt olarak sınavda yanlış yaptığı ya da boş bıraktığı konuya çalıştırılmakta, ödevlendirmesi o konular üzerinden yapılmakta ve bu sayede eksikleri çok daha hızlı ve pratik şekilde kapatılmaktadır. Uygulanılan bu iyileştirme programı kapsamında sınıf etütleri ve bireysel etütler yine eğitim koçları tarafından yazılmaktadır.
 • Her sınıfa özel 1-2 ve 3. Modül uygulaması hazırlanmakta, modüllerin içeriği olarak; her sınıfın, içerisinde bulunduğu düzey ve temel eğitimi de göz önünde bulundurularak günlük kaç soru çözecekleri, hangi gün hangi derse hangi sırayla çalışacakları, hangi derslere hangi saatlerde çalışırlarsa daha fazla verim alacakları, saat kaçta yatıp kaçta kalkarlarsa uykularının daha düzenli ve kaliteli olacağı planlanmaktadır. Eğitim döneminde belirli bir süreyi (oryantasyon süresini) geride bıraktıktan sonra öğrenciler 05.30 da kalkmaya teşvik edilerek beynin en zinde ve en verimli olduğu saatlerde ders başına oturtma konusunda desteklenmekte ve böylece sabahın enerjisinden ve günün en verimli saatlerinden faydalanılmaktadır.

EĞİTİM KOÇLUĞUNDA KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ

 • Öğrencilerimizin gece ders çalışması
 • Çalışma ortamında bilgisayar ve telefon kullanımı
 • Müzikle ders çalışma ortamı
 • Çalışmaların uzanarak ve yatakta- koltukta yapılması
 • Mola vererek çalışma düzeni
 • Çalışma ortamında su hariç yiyecek-içecek bulundurulması
 • Pijama ile ders çalışılması

öğrenci, kendi algısına uygun şekilde öğrenme yöntemi belirleyebilir. Eğitim koçu, öğrencinin psikolojik olarak düşüşe uğrayıp motivasyonu bozulduğu zamanlarda duruma müdahale eder ve öğrencinin hayata daha olumlu ve daha umutlu bir şekilde bakmasını sağlar.