Etüt Merkezi

Etüt merkezi, öğrencilerin eğitim konusundaki eksikliklerinin giderilmesini mümkün kılan ve bu çerçevede kalıcı öğrenme elde edilmesini sağlayan eğitim merkezidir. Bu eğitim merkezinin bünyesinde taşıdığı avantajları aşağıda verildiği şekilde ele almak mümkündür.

Kalıcı Öğrenme Metotları

Öğrencinin en temel sorunu, öğrendiği konuyu unutmasıdır. Bu durumun en temel nedeni ise mevcut bilginin öğrenmekten ziyade ezberlenmiş olmasıdır. İşte Odtülüler Dershanesi etüt merkezi bünyesinde sunulan kalıcı öğrenme metotları, bu açıdan büyük avantajlıdır. Çünkü söz konusu metotlar ile ezberin değil öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

Düzey Dağılımı

Odtülüler Etüt Merkezi’nde Öğrencilerin sınav ve okul dönemin çerçevesinde ayrıldığı sınıflara ek bir de eğitim düzeyi konusunda ayrıldıkları sınıflar da mevcuttur. Bu durum, öğrencilerin sınıflandırılması amacı ile değil, daha başarılı olması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu sayede doğrudan öğrencilerin eğitim durumları çerçevesinde eğitim verilmekte, bu sayede ise daha başarılı öğrencilik hayatı elde edilmesi mümkün kılınmaktadır.

Öğrencilerin sınıflara ayrılmasının temel nedeni, her sınıfa ayrı öğrenme yöntemlerinin uygulanmasıdır. Örneğin matematik konusunda temeli zayıf olan ya da doğrudan matematiği sevmediği söylenen bir öğrenci için geliştirilmiş öğretme yöntemleri ile, zaten matematik temeli olan matematiği seven bir öğrenciye geliştirilmiş yöntemin aynı olması mümkün değildir. Bu durum aynı zamanda mantıklı da değildir.

Veli Bilgilendirme ve Yönlendirilmesi

Odtülüler Dershanesi etüt merkezi ile veli bilgilendirme ve yönlendirilmesinin gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Bu, hem velilerin öğrencileri hakkında bilgi sahibi olmalarını hem de çocuğa davranış açısından yönlendirilmelerini sağlayan bir durumdur.

Özellikle eğitimin her açıdan bir bütün olduğu düşünüldüğünde, bu konuda velilerin de görev sahibi olmaları kaçınılmaz kılınmaktadır. Çünkü öğrencilerin gerekli motivasyonu elde etmelerini sağlayan velilerdir. Bu sebeple nasıl hareket edeceğini bilemeyen, yanlış bir hareket ile çocuğu etkilemekte korkan velilerin de ihtiyaç duyduğu iç rahatlığı elde etmeleri mümkün hale getirilmektedir. Odtülüler Etüt Merkezi, bu konuda da öğrencilere destek olmaktadır.

Uyun Fiyat

Sunduğu imkanlar göz önünde bulundurulduğunda Odtülüler Dershanesi etüt merkezi bünyesinde sunulan fiyatların ne kadar makul olduğu anlaşılabilecektir. Etüt merkezi fiyatları hakkında bilgi almak isteyen kişilerin daha doğru bilgiler almaları için hem iletişime geçmeleri hem de şube ziyareti yapmaları mümkündür.

Etüt Merkezi Fiyatları

Öğrencilerin eksiklerinin giderilmesini sağlayan, bu çerçevede daha sağlam bir temel ile eğitim hayatının sürdürülmesini mümkün kılan etüt merkezleri, bu yönleri ile oldukça avantajlıdır. Ancak söz konusu merkezlerin avantajlı yapısına ek bir de fiyatlarının merak edildiğini söylemek mümkündür. Peki etüt merkezi fiyatları üzerinde etkisi bulunan unsurlar nelerdir?

Eğitmen Kadrosu

Kimi dershanelerde etüt merkezleri için farklı bir eğitmen kadrosu bulunur. Bu eğitmen kadrosu ise stajyer öğretmenlerden oluşur. Oysa bu durum öğrenciler açısından pek de avantaj sağlamaz. Elbette stajyer öğretmenler de belirli bir donanım seviyesine sahiptir. Ancak zaten donanımlı öğretmenler ile eğitim alınmasına rağmen var olan eksikliklerin giderilmesi için daha donanımlı bir eğitmenden eğitim almak gereklidir. Bu sebeple bu bağlamda stajyer öğretmen seçmek, hedeflenen verimliliğin azalmasına sebep olacaktır.

Odtülüler Dershanesi, alanında uzman olan öğretmenlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmış bir eğitim kurumudur. Söz konusu eğitim kurumunun eğitmen konusundaki hassasiyetinin temel kaynağının buraya dayandığını söylemek mümkündür. Etüt merkezi fiyatları konusunda da avantajlı bir kurumdur.

Disiplin

Bir konu tekrar tekrar anlatıldığı halde öğrencinin o konuyu anlayamaması, özünde birçok neden sahiptir. Bu nedenlerin giderilmesi ise ancak disiplin ile mümkündür. Odtülüler Dershanesi disiplin uygulamaları çerçevesinde öğrencinin dikkatini dağıtabilecek unsurların tamamını ortadan kaldırmaktadır. İşte etüt merkezi fiyatları üzerinde disiplin uygulamalarının doğrudan bir etkiye sahip olmalarının temel nedeni budur.

İmkânlar

Etüt merkezi fiyatları üzerinde etkisi bulunan en temel unsur, söz konusu hizmet çerçevesinde öğrenciye kazandırılan imkanlardır. Odtülüler dershanesi kapsamında sunulan en temel imkân ise koçluk hizmetidir. Odtülüler Dershanesi koçluk metodu ile ilgili bilgilere ise aşağıdan ulaşmak mümkündür;

Koçluk metodu, öğretmenlerin öğrenciler ile iletişime geçmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede öğretmenlerin öğrencilere, kelimenin tam anlamı ile öğrenme becerisini kazandırdıklarını söylemek mümkündür. Çünkü koçluk metodunun en temel amacı, öğrencinin ezbere dayalı sistemden kurtulmasıdır. Bu nedenle etüt merkezi fiyatları belirlenirken bu detay da dikkate alınır.

Öğrencinin kalıcı öğrenme sağlamasını mümkün kılan ve etüt merkezi fiyatları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan koçluk metodu, kalıcı öğrenme metotlarını öğrenciye öğretirken çeşitli eğlenceli yöntemler bulmaktadır. Söz konusu yöntemin bu denli etkili olmasını sağlayan ise tam olarak budur.