ÖĞRENCİ ETÜT SİSTEMİ

1. Bireysel Etüt herhangi bir konuyu sıfırdan öğrenme dersi değildir. Bireysel etüt öğrenilmiş konuların can alıcı noktalarının konu üzerinden tekrar edilmesi ya da konu pekiştirme pratiği sırasında yapılamayan soruların öğretmen eşliğinde yapılmasıdır.

2. Konunun daha önceden öğrenilmeden ve gerekli pratiklerin yapılmadan tamamının etüte bırakılması ve etütten tam öğrenme beklenmesi son derece yanıltıcı bir durumdur. Bu nedenle öğrenci etütleri –kurtarıcı- değil –tamamlayıcı- ders olarak görmelidir.
3. Kurumumuzda Bireysel Etüt planlaması iki şekilde yapılır.
a- Öğrenciden sorumlu Eğitim Danışmanımız öğrencinin sınıf içi performansı, ödev performansı ve deneme sınav sonuç analizlerine göre doğrudan istediği konulardan öğrenciye etüt planlaması yapabilir
b- Öğrenci konu pekiştirme pratiği sırasında yapamadığı soruları tespit edip Eğitim Danışmanıyla iletişime geçerek etüt planlaması yapabilir.
4.Stajyer düzeyde yada ayrıca Etüt Öğretmen kadromuz yoktur. Etütlerimiz doğrudan doğruya derslere giren tecrübeli branş öğretmenlerimiz tarafından yapılır.
5. Etütler 15 günlük zaman dilimleri halinde planlamaya açılır.
6. Etütlerde haftalık ya da aylık saat sınırlaması yoktur.
7. Planlanmış ya da yapılmış etütlerin tümü internet tabanlı programımız aracılığıyla veli ya da öğrencimiz tarafından görülebilir.
8. Ödev yapmayan, Derslere sürekli olarak geç kalan, devamsızlık yapan, dersi dinlemeyen ya da dersin akışını bozan öğrencilere belli sürelerle etüt verilmez ya da kısıtlanır.