Butik Dershane

Dünya geneline bakıldığında Türkiye genç nüfus oranı yüksek olan ülkelerden bir tanesidir. Bu durumun birçok açıdan avantajı olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bunun en temel dezavantajı, iş ve meslek açısındandır. Bu sebeple çocuklarının iyi bir okulda ve çok daha iyi şartlarda eğitim almasını isteyen velilerin yeni arayışlar içerisinde girdiğini söylemek mümkündür. Bu yeni arayışların en popüler olanı ise butik dershane kavramıdır.

Butik Dershane Nedir?

Butik dershane, öğrencilerin derslere ya da sınava daha etkili bir şekilde çalışmalarını mümkün kılmak amacı ile geliştirilmiş olan kavramların en popüler olanıdır. Daha etkili bir şekilde çalışılmasını mümkün kılan en temel yönü ise sınıf sayısının düşük olmasıdır. Genel olarak bakıldığında butik dershane kapsamında var olan sınıfların mevcudu 3 ila 6 arasındadır.

Butik Dershane Avantajları Nelerdir?

Butik dershane avantajlarının en temeli şudur; öğrenci hem kişisel açıdan hem de eğitim açısından avantaj elde eder. Özellikle içe kapanıklığı bulunan, kendisini ifade ederken çekinen ve kalabalık önünde konuşamayan öğrencilerin mevcut yapıları butik dershane kapsamında giderilmiş olunur.

Sınıfta var olan öğrenci sayısının az olması öncelikle öğrenci ile öğretmen arasında birebir ilişki kurulmasını sağlar. Çünkü öğretmen, nüfusu az olan sınıfta öğrenciler ile daha sık ve kolay ilgilenir. Bu da öğrencilerin kendilerini ifade edebilme becerilerini destekler.

Öğrenciler ders esnasında ya da ders sonrasında anlamadıkları soru ya da konuları öğretmenler ile bire bir görüşür. Bu sayede iletişim kurma becerileri desteklenmiş olan öğrenciler, aynı zamanda sorunlarını doğrudan giderme imkânı elde etmiş olur. Sorularını henüz minimum seviyedeyken gideren ve dile getiren öğrenciler, daha büyük sorunları henüz oluşmamışken çözer. Bu sayede başarılı bir hayatın kapıları henüz bu aşamada açılmış olur.

Butik dershane bünyesinde öğrenci sayısının az olması öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimlerinin de kuvvetli olmasını sağlar. Özellikle arkadaş edinmekte zorlanan, kalabalık içerisinde konuşmaya çekinen öğrenciler nüfusun kalabalık olmadığı sınıflarda iletişim kurarken daha az zorlanır. Buna ek söz konusu öğrenciler arkadaş edinerek ruhsal açıdan da iyileşme elde etme imkânı sağlar.

En İyi Dershane

Dershane adı altında hizmet sunan binlerce, on binlerce eğitim kurumu bulunur. Ancak “en iyi dershane” olabilmek için söz konusu eğitim kurumlarının taşıması gereken bazı özellikler de bulunur. Ankara en iyi dershane sıfatını Odtülüler Dershanesi’ne vermiştir. Peki gerek Odtülüler bünyesinde yer alan gerekse de bir dershanede bulunması gereken özellikler listesinde büyük önemi mevcut olan özellikler nelerdir?

Uzman Eğitmen Kadrosu

Eğitmen kadrosunun alanında uzman kişilerden oluşması, en iyi dershane sıfatını elde etmenin en temel koşuludur. Ankara en iyi dershane unvanını elinde bulunduran Odtülüler Dershanesi ise, temelinde en donanımlı eğitmenlerin bulunduğu bir dershanedir. Öyle ki dershanenin kuruluşuna ve temeline bakıldığında, zaten kendisini meydana getirenin söz konusu donanımlı eğitmenler olduğu görülecektir.

Bir eğitmenin uzman olup olmadığını anlamak için ise önce kurduğu iletişime, ardından eğitim ve sertifikalarına bakmak gereklidir. İletişimin bu çerçevede önem arz etmesinin nedeni, öğretmenin mevcut bilgisini öğrenciye aktarmasının yolunun etkili bir iletişimden geçiyor olmasıdır. Ankara en iyi dershane seçeneklerine göz atıldığında bu detay öne çıkmaktadır.

Etkili Disiplin Uygulamaları

Günümüzde öğrencilerin dikkatinin dağılmasına sebep olabilecek birçok unsur mevcuttur. Özellikle teknolojinin var olması, disiplin uygulamalarının önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Çünkü disiplinin olmadığı eğitim kurumlarına öğrencinin dikkatinin çok çabuk dağıldığı, verimliliğin düştüğü gözlemlenmiştir. Bu sebepledir ki, Ankara en iyi dershane araştırmasında listenin başında yer alan isim, disiplin uygulamalarına fazlasıyla önem veren Odtülüler Dershanesi’dir.

Sınıf Ortamının Uygunluğu

Ankara en iyi dershane niteliği taşımak isteyen bir eğitim kurumu, sınıf ortamının verimliliği desteklemesine yardımcı olmalıdır. Özellikle çok kalabalık ya da basık sınıflarda ders işleyen öğrencilerin verimliliklerinin ciddi boyutlarda düştüğü gözlemlenmiştir. Çünkü kalabalık ortamlarda hem öğrencinin derse odaklanması hem de mevcut sorularını öğretmene aktarması oldukça zordur. Bu sebeple sınıf ortamı uygunluğu ile ilgili ilk kriter, sınıf mevcudunun azlığıdır.

Ankara en iyi dershane listesinin zirvesinde olmak ile ilgili bir diğer kriter ferah sınıf ortamıdır. Basık, dar ya da karanlık sınıflarda öğrencilerin beklenen verimi göstermeleri mümkün değildir. Bu durumu gidermenin, öğrencinin başarılı olmasının sağlanmasının en temel yolu ise sınıf ortamının fiziki koşullar bakımından da iyileştirilmesidir.