Demetevler Dershane

Sınavı zorlu kılan beraberine getirdiği süreçtir. Çünkü bu süreçte karşı karşıya kalınan en ufak bir durum dahi beraberinde çok büyük sorunlar getirebilecektir. Bu süreçte kurulan en ufak bir cümle dahil daha büyük cümlelerin temelini oluşturabilecektir. Bu sebeple Demetevler dershane seçenekleri arasında yer alan Odtülüler Dershanesi bünyesinde bu sürecin her detayının özel olarak planlandığını söylemek mümkündür. Yapılan plan kapsamında bulunan unsurlar ise aşağıda verildiği gibidir.

Bakış Açısı Değiştirme

Demetevler dershane seçenekleri içinde yer alan Odtülüler Dershanesi’nin öğrencilerine kazandırdığı en büyük avantaj budur. Çünkü bir öğrencinin bakış açısını değiştirmek, çevredekilerin bakış açısını değiştirmekten çok daha önemlidir. Bu, öğrenciye başarabileceği düşüncesinin kazandırılması ile eşdeğerdir. Bu bağlamda atılan ilk adımın cümleler ile değişikliği hissettirmek olması ise olağandır.

Söz konusu durumu şu şekilde örneklendirmek mümkündür; “Matematikte başarısızım.” Cümlesi yerine “Matematikte beklediğim başarı oranını elde etmeme engel olan durumların bilincindeyim. Bu durumların üstesinden gelmek için çabalıyorum.” Cümlesini kurmak, öğrencinin henüz bir şeyler için pes etmediğini bizlere gösterecektir.

Veli Görüşme ve Seminerleri

Sınava hazırlık sürecinin en önemli parçaları, velilerdir. Demetevler dershane seçenekler içerisinde yer alan Odtülüler Dershanesi’nde veliler ile iletişim halinde olunmasının temel nedeni de budur. Dershanede veliler ile ay bazlı görüşmelerin yapılmasına ek, çeşitli seminerlerin de gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Bu seminerlerin temel nedeni, velileri birçok konuda bilgilendirmek ya da mevcut bilgilerinin farkında olmalarını sağlamaktır.

Meslek Seçimi Yönlendirmeleri

Meslek seçimi yönlendirmeleri dendiği zaman birçok kişinin aklına öğretmenlerin öğrencileri doğrudan yönlendirmesi gelir. Oysa Demetevler dershane listesinin en bilinen ismi olan Odtülüler Dershanesi için bu durum geçerli olmaz. Çünkü Odtülüler Dershanesi eğitmenleri öğrencileri meslek konusunda yönlendirmenin aksine, öğrencileri kendileri konusunda yönlendirir.

Demetevler dershane listesinde yer alan Odtülüler Dershanesi öğretmenleri, öğrencilerin kendi becerilerinin, donanımlarının ve yatkınlıklarının farkına varmalarını sağlar. Bir nevi öğrencilerin kendilerini tanıma süreçlerini doğrudan Odtülüler Dershanesi eğitmenleri üstlenir. Bu durum ise meslek seçimi yönlendirmelerinin temelini oluşturur. Çünkü söz konusu yönlendirmeler çerçevesinde kendisini tanıma imkânı elde eden öğrenci, aynı zamanda kendisi için en uygun olan mesleği seçmeye de bir adım yaklaşmış olur.