Ümitköy Odtülüler Dershanesi 2021 Fiyatları

Dershane, okul kapsamında yeterli bilgiyi elde edemediğini düşünen ya da okulda öğrendiği bilgileri pekiştirmek isteyen öğrencilerin en temel uğrak noktasıdır. Bu sebepledir ki, bir dershanenin diğer çeşitli eğitim kurumlarına kıyasla çok daha donanımlı olması gereklidir.  Ümitköy Odtülüler Dershanesi’nin söz konusu donanım seviyesine sahip olduğunun en büyük göstergesi ise yaz kampı uygulamasının bulunuyor olmasıdır.

Ümitköy Odtülüler Dershanesi Yaz Kampı

Yaz kampı, bir dershanenin donanım seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü birçok eğitim kurumunun temel tercihi, yaz aylarında dinlenmekten yanadır. Oysa bu dinlenme sürecinin verimsiz geçmesi öğrenci açısından oldukça risklidir. Öyle ki burada kaybedilen zamanın telafi edilemeyecek sorunların ve hasarları beraberinde getirmesi ihtimali dahil vardır. Ümitköy Odtülüler Dershanesi yaz kampı uygulaması kapsamında sunulan avantajlar ise şunlardır;

Ümitköy Odtülüler Yaz Kampı Avantajları

Öncelikle öğrencinin düzenli ve sürekli ders çalışma alışkanlığı kazanmasının en temel yolu, yaz kampıdır. Çünkü genel olarak bakıldığında öğrencilerin dönem içerisinde söz konusu alışkanlığı zaten kazandıklarını söylemek mümkündür. Bunun sürdürülebilir yapıda olamamasının temel nedeni ise, yaz aylarının verimsiz geçiyor olmasıdır. Bu sebeple yaz kampının der çalışma alışkanlığı üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

Öğrencinin çeşitli sınavlarda ya da bir eğitim döneminde başarılı olmasının yolu, bilgiyi öğrenmesidir. Ancak bundan önce öğrenmesi gereken bir şey daha vardır. Öğrenmeyi öğrenmek, öğrenci için en temel önceliktir. Bu sebeple Ümitköy Odtülüler Dershanesi kapsamında önce öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.

Yaz kampı uygulaması, öğrenci ve aile ilişkileri üzerinde de doğrudan etkilidir. Bunun temel nedeni, öğrencilerin “ders çalış” baskısı görmekte, velilerin ise bu baskıyı göstermekten kurtulmuş olmalarıdır. Çocuklarının yaz kampı uygulamasına yeterli bilgiyi ve öğrenmeyi elde ettiğini bilen velilerin bir daha baskı yapmalarına gerek yoktur.

Öğrenci, yaz kampı uygulamasına alabileceği bir destek bulunduğu güvencesini elde eder. Normal şartlarda evde de söz konusu öğrenme durumunu gerçekleştiren öğrenci, herhangi bir soru ile karşı karşıya kalması durumunda muhatap bulamaz. Oyda Ümitköy Odtülüler Dershanesi yaz kampı uygulaması kapsamında böyle bir durum yaşanmaz. Öğrenci sorularını eğitmene iletir, eğitmen ise gerekli bilgi aktarımını sağlar.