Ümitköy Butik Dershane – Etüt Merkezi

Dershane, çoğunlukla salt bilgiye dayanan kurum olarak görülür. Oysa donanımlı bir dershanenin temelinde salt bilgi yatmaz. Bilgi alma işlemini öğrencinin kendisi de gerçekleştirebilir. Çünkü bilgi almak ile bilgiyi öğrenmek aynı kavramlar değillerdir. Ümitköy dershane ve eğitim kurumları listesinin başında gelen Odtülüler Dershanesi ise öğrencinin bilgiyi öğrenmesini, bundan önce “öğrenmeyi öğrenmesini” sağlar. Ümitköy dershane ve eğitim kurumlarında, öğrencinin öğrenmesini sağlamak için içerisine girilen girişimler ise aşağıda verildiği şekilde ele alınabilir.

Odaklanma

Bilginin ve başarının temelinde odaklanma yatar. Öğrencinin bir bilgiyi öğrenebilmesi, için önce söz konusu bilgiye odaklanması gerekir. Buna ek, öğrencinin bildiklerini sınavda kâğıda dökebilmesi için sınava odaklanması gerekir. Sınav anında zihninde bağımsız bilgiler dolaşan öğrenciler başarılı olamaz. Bu sebeple Ümitköy dershane seçenekleri arasında yer alan Odtülüler Dershanesi, temel olarak öğrencilerin odaklanma sorunlarını “Beynimizi Tanıyalım”, “Bilinçaltı – NLP” gibi girişimler ile destekler.

Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi

Genel olarak bakıldığında öğrencilerin başarısız olmalarının çeşitli nedenleri bulunur. Bu nedenlerin başında ise şüphesiz stres ve sınav kaygısı gelir. Her şeyden önce sınava yönelik kaygısı bulunan öğrenci, sınav sürecini sağlıklı bir şekilde yürütemez ve başarısızlığa adım adım ilerler. Buna ek stres dolu olan öğrenci sınav anında paniğe kapılır. Bu panik durumu kimi zaman sağlık sorunlarının aksetmesine sebep olur.

Kimi zaman ise stres kaynaklı odaklanma problemlerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Her iki durumda da beklenen başarı elde edilemez. Ümitköy dershane kurumları arasında, stres yönetimi konusunda verimli olan kurumlardan biri Odtülüler Dershanesi’dir.

Öğrenci Motivasyonu

Ümitköy dershane seçenekleri arasında yer alan Odtülüler Dershanesi, salt bilgi dayatmanın aksine öğrenciyi her açıdan sınav sürecine hazırlar. Öğrenci motivasyonu ise bu hazırlama durumunun başında gelir.

Öncelikle Odtülüler Dershanesi’nde öğrenciyi baskı altına sokacak herhangi bir cümle kurulmaz. Kimi durumlarda motivasyon amaçlı kurulan cümlelerin de bastı yarattığının bilincine varmış bir şekilde hareket edilir. Örneğin Ümitköy dershane seçeneklerinin başında gelen Odtülüler Dershanesi’nde öğrenciye “Başarılı olmazsan …” gibi cümleler kurulmaz. Çünkü söz konusu cümlelerin öğrencinin “Ya başarısız olursam?” düşüncesine kapılmasına sebebiyet verdiğinin bilincinde olarak hareket edilir. “Ya başarısız olursam” kaygısının öğrenciyi doğrudan başarısızlığa ittiği bilinir.